2023-01-27 14:36Pressmeddelande

Regionen: Personalsatsning för att motverka bristen på vårdplatser

Region Västmanland utvecklar nu sin personalpolitik för att skapa ett mer hållbart och attraktivt arbetsliv – som en av flera insatser för att motverka bristen på vårdplatser inom sjukhusvården.

 Personalbrist, framför allt när det gäller sjuksköterskor, är en av de främsta orsakerna till att det också råder brist på vårdplatser. Både på lång och kort sikt måste regionen skapa arbetsförhållanden som får människor att välja att jobba i vården, och att stanna kvar. Annars kommer alla andra viktiga åtgärder för att utveckla vården inte få full effekt, säger Malin Gabrielsson (KD), vice ordförande regionstyrelsen, regionråd med ansvar för specialistsjukvård.

 

I år skapar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en ny modell för bemanning och fördelning av arbetsuppgifter, med syftet att utveckla teamarbetet samt bättre ta tillvara kunskaperna hos varje enskild medarbetare. 

Använda samlad kompetens bättre

Och för att använda den samlade kompetensen bättre ska arbetsuppgifter kunna växlas mellan yrkesgrupper på ett sätt som inte görs idag. Utgångspunkten är att rätt personal ska göra rätt saker i rätt sammanhang, vilket leder till bättre hushållning av mänskliga resurser – och i förlängningen till ett mer hållbart arbetsliv. Vidare kommer chefs- och ledarrollen stärkas via olika åtgärder med start i år.

Målet är att skapa och utveckla arbetsplatser som främjar hälsan. Vårdarbete är tungt i sig, och måste därför vara organiserat och fördelat på ett sätt som gör att man både vill och orkar fortsätta jobba, säger Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för personalfrågor.

Sjukvården – ett integrerat system

Utöver att utveckla arbetsförhållandena kommer regionen satsa på tidiga insatser mot sjukdomar i befolkningen, samt arbeta mer med vård i hemmet och bättre vård för äldre multisjuka. Målet är att hälso- och sjukvården ska fungera som ett integrerat system där sjukhusvården är en av flera aktörer.

Vårdplatser är endast delvis en sjukhusfråga eftersom brister i vårdsystemet leder till anhopning av patienter på sjukhusen. Därför måste vi jobba med hela systemet och samarbetet mellan sjukhus, primärvård och kommuner, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Rätt patient – rätt vård – rätt vårdnivå

Som en del av ett stärkt vårdsystem får vårdcentralerna sju miljoner kronor i år för stöd till äldre patienter som har vård och omsorgsinsatser från kommunerna. Beslutet fattades av Hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 januari.

Utgångspunkten är att rätt patient ska få rätt vård på rätt vårdnivå. Det handlar om att bygga upp ett vårdsystem där sjukhusen inte jobbar med sådant som kan klaras av inom primärvården, säger Lina Eriksson (L), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd med ansvar för primärvård.

För mer information:

Lars Almroth. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 021- 17 40 40

Malin Gabrielsson (KD). Vice ordförande regionstyrelsen, regionråd med ansvar för specialistsjukvård
Telefon: 021 - 17 40 55

Stephanie Bruksgård (M). Regionråd med ansvar för personalfrågor
Telefon: 021-481 89 72

Lina Eriksson (L). Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, regionråd med ansvar för primärvård.
Telefon: 021-17 50 90Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.