2022-03-04 11:30Pressmeddelande

Regionen lämnar stabsläget – normalläge men fortsatt fokus på vaccinationer

Ett mer stabilt läge i pandemin medför att Region Västmanland från och med måndag den 7 mars kl. 08.00 återgår till normalläge. Vårdens rekommendationer och rutiner blir dock kvar till den 18 mars.

Att regionen lämnar stabsläget på måndag beror på att pandemin inte längre utgör samma tunga belastning inom hälso- och sjukvården och att det mesta av arbetet nu följer ordinarie linjeorganisation, säger Håkan Wittgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det fortfarande förekommer smittspridning av covid-19 i samhället, och därför vill jag uppmana alla som ännu inte vaccinerat sig eller inte tagit sin tredje dos, att boka tid för det, avslutar Håkan Wittgren.

Krisen i Ukraina

Med anledning av krisen i Ukraina följer Region Västmanland noga händelseutvecklingen i Ukraina, och det sker i samverkan med parter på nationell och regional nivå.

I grunden har regionen sedan många år en struktur för att kunna agera vid krissituationer. Det finns en bred erfarenhet av att hantera krislägen och att snabbt behöva ställa om, inte minst från pandemiarbetet men också från skogsbranden 2014, flyktingkrisen 2015 och varuförsörjningskrisen 2019, säger Jan Hallberg, administrativ direktör.

I nuläget har vi bildat en samordningsgrupp som ska koordinera regionens alla verksamheter som på något sätt påverkas av läget. Vi följer utvecklingen noga och bedömer beredskapsnivån utifrån aktuellt läge, avslutar Jan Hallberg.

Kontakt: 

Håkan Wittgren. 
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland
Tel: 021 -17 41 81 

Jan Hallberg
Administrativ direktör
Tel: 021-17 51 45Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.