2021-06-21 07:48Pressmeddelande

Regionen lämnar stabsläget – normalläge men fortsatt fokus på covid-19

En stabil pandemisituation medför att Region Västmanland från och med idag, den 21 juni har återgått till normalläge. Senast regionen befann sig i normalläge var från slutet av september till början av november 2020. 

Det stabila läget i pandemin med låg smittspridning, pågående vaccinationer och lågt antal inneliggande patienter som vårdas för covid-19 gör att det är lämpligt att lämna stabsläget och gå in i normalläge, säger Håkan Wittgren, hälso- och sjukvårdsdirektör. 

Viktigt att söka vård om man behöver 

Vi följer utvecklingen noga och kan med kort varsel ta nya beslut om det skulle krävas. Vi ser att vården fortsatt kommer vara påverkad av pandemin, på grund av vaccinationsarbetet och den personalkrävande covidvården, men det är viktigt att man nu söker vård om man behöver och kanske har väntat på att smittspridningen ska gå ned, säger Håkan Wittgren. 

Ta inga onödiga risker i sommar 

Jag vill påminna om att fortsätta tänka smittsäkert i vardagen, även när man är fullt vaccinerad, att följa rådande rekommendationer och att inte ta några onödiga risker i sommar, avslutar Håkan Wittgren. 

Tre beredskapslägen inom hälso- och sjukvården 

- Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder. 

- Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner. 

- Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner. 

Kontakt: 

Håkan Wittgren. 
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland
Tel: 021 -17 41 81 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.