2017-06-21 09:29Pressmeddelande

​Regionen har nytt miljöprogram

null

Fortsatt påtaglig minskning av klimatpåverkan från energiförbrukning i fastigheter och transporter. Det är två åtgärder i den nya miljöprogram för perioden 2018-2022 som regionfullmäktige på tisdagen godkände.

- Syftet är att minska regionens negativa påverkan på miljö och klimat, säger regionrådet Andreas Porswald (MP). I det nya programmet fokuserar vi på de områden som har mest miljöpåverkan, nämligen energi, transporter, läkemedel, finansförvaltning samt resursförbrukning och inköp.

- Miljöprogrammet ska inte bli en hyllvärmare utan vi tillförs också 2 miljoner kronor i ekonomiska resurser i budgeten för 2018 för att förverkliga programmets målområden.

Det är regionens/landstingets femte miljöprogram. Programmet innehåller konkreta mål för respektive område, där alla mål ska vara uppnådda senast år 2022.

Några exempel på målen i miljöprogrammet:

  • Koldioxidintensiteten i regionens kapitalförvaltning ska minska med 75 procent. Det innebär bland annat att inte stödja företag investerar i kol och olja.
  • Regionens klimatpåverkan från energiförbrukning i fastigheter ska minska med 10,5 procent till 14 000 koldioxid per år. Minskningen motsvarar uppvärmning av 340 normalstora villor.
  • Regionens klimatpåverkan från transporter ska minska med 32 procent.

- Dessutom kommer vi kartlägga ett antal så kallade cirkulära materialflöden för att minska materialförbrukningen, avfallsmängden och öka återanvändningen, säger Andreas Porswald.

Miljöcertifiering och miljöprogram säkerställer att regionens miljöarbete är systematiskt, att vi ständigt förbättrar oss och väljer de åtgärder som ger bäst effekt för miljön. Miljöcertifieringen innebär att regionens miljöarbete granskas av externa revisorer varje år.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl