2021-04-30 09:00Pressmeddelande

Regionen bjuder in till digital dialog om framtidens nära vård

Region Västmanland bjuder nu in länets invånare till dialog om framtidens nära vård. Vid olika tillfällen i maj månad hålls digitala möten med möjlighet att tycka till och ställa frågor.

Att skapa en vård som ligger närmare västmanlänningarnas behov är ett stort åtagande. Vi behöver höra åsikter och funderingar för att lyckas så bra som möjligt, säger Robert Lennes, ordförande i Beredningen för invånardialog.

Nära vård är en omställning som genomförs i samverkan mellan Region Västmanland och länets kommuner. Syftet är att sätta patientens behov i centrum, bland annat genom att korta kontaktvägarna, komplettera vården med digital teknik och utöka vårdinsatserna i länet och i hemmet.

Det är framför allt två frågor vi vill ha svar på: Hur vill du att framtidens sjukvård ska utformas? Vad är viktigt för dig när du behöver komma i kontakt med sjukvården? säger Robert Lennes.

Invånardialogerna kommer att genomföras via Teams vid följande tillfällen och för följande orter:

  • 19 maj klockan 18:00-20:00: Arboga, Hallstahammar, Kungsör och Köping 
  • 26 maj klockan 18.00-20.00: Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar
  • 27 maj klockan 18.00-20.00: Sala och Västerås

Mer information samt anmälan till mötena finns på regionens hemsida:
https://regionvastmanland.se/politik/hur-du-kan-paverka/invanardialog-nara-vard/

Resultatet från invånardialogen kommer att sammanställas i en rapport och överlämnas till regionstyrelsen och områdeschefen för Nära vård.

 

Omställningen till Nära vård omfattar hela Sverige. Läs mer på SKR:s hemsida:
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard.6250.html

 

För mer information:

Robert Lennes
Ordförande Beredningen för invånardialog
E-post: robert.lennes@regionvastmanland.se

Fredrik Alm
Administrativ chef
E-post: fredrik.alm@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.