2021-05-31 13:03Pressmeddelande

Regionala covidrekommendationer upphör 1 juni – men nationella råd kvar

De regionala rekommendationerna för Västmanland upphör den 1 juni.  Men råden om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Folkhälsomyndigheten ser nationellt en minskad smittspridning, även om den är fortsatt hög. Åtgärderna mot covid-19 kan anpassas till en succesivt minskad smittspridning.

Den 1 juni anpassas några av åtgärderna mot smittspridning för individer och verksamheter, även om de flesta ligger fast. Det finns planer för fler anpassningar, men de kommer göras stegvis för att minska risken för bakslag i form av fler smittade och ett ökat vårdbehov.

Smittläget är nu sådant att även Västmanland kan upphöra med de flesta regionala rekommendationerna. Inom vårdens verksamheter kvarstår dock kravet på munskydd när man vistats i vårdens lokaler och vid resor med kollektivtrafik i rusningstid liksom besöksförbudet och som också råder tills vidare, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Region Västmanland.

För Västmanland gäller följande:

- Besöksförbud i vårdens lokaler och verksamheter

- Att fortsatt bära munskydd vid vistelse i vårdens lokaler

- Att fortsatt bära munskydd vid resor med kollektivtrafiken under rusningstid

För att vi ska få slut på pandemin är det viktigt att vaccinera sig när man får erbjudande om det och att fortsätta följa de allmänna nationella råden om att stanna hemma om man är sjuk, boka tid för provtagning om man får symtom, hålla avstånd, undvika trängsel och arbeta hemma om man kan, avslutar säger Jan Smedjegård.

Kontakt:

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare, Region Västmanland
E-post: jan.smedjegard@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 51 21

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd - anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19. Länk


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.