2020-04-06 13:05Pressmeddelande

Region Västmanlands förstärkningsläge och uthållighet för covid-19

Region Västmanlands förstärkningsläge och uthållighet med anledning av corona/covid-19

Region Västmanland befinner sig sedan 11 mars i förstärkningsläge med anledning av den särskilda händelsen Corona/Covid-19 där en tillfällig regional särskild sjukvårdsledning har i uppdrag att hantera händelsen.  

Krishanteringen genomförs med uthållighet över en viss tid och nuvarande planeringshorisont är den 31 maj 2020.

Regional särskild sjukvårdsledning berör primärt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med stöd från övrig regionverksamhet.

Talespersoner covid-19

Den pågående särskilda händelsen Corona/Corvid-19 innebär en extra arbetsbelastning på Region Västmanlands talespersoner. Vår ambition är att hålla hög servicenivå och svara skyndsamt på frågor från media. Samtidigt är våra talespersoner centrala och viktiga beslutsfattare i förstärkningsstaben för den särskilda händelsen Corona/Covid-19. För att fortsatt kunna hålla hög service till media listar vi nedan ämnesområden och talespersoner kopplade till corona/covid-19. På så sätt hoppas vi att medias representanter smidigt kommer i kontakt med rätt talesperson inom Region Västmanland.

Beslutsfattare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningens verksamhet inklusive förstärkningsstaben för den särskilda händelsen Corona/Covid-19

Håkan Wittgren
Hälso- och sjukvårdsdirektör. Region Västmanland
E-post: hakan.wittgren@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 41 81

Beslutsfattare inom området Akutsjukvårds reguljära verksamhet. Beslutsfattare i förstärkningsstabens arbete för Corona/Covid-19

Liselott Sjöqvist
Områdeschef Akutsjukvård och Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör
E-post: liselott.sjoqvist@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 50 88

Nära vårds reguljära verksamhet. Beslutsfattare i förstärkningsstabens arbete för operationell samordning för Corona/Covid-19

Mattias Damberg.
Bitr. Hälso- och Sjukvårdsdirektör och Områdeschef Nära Vård
E-post: mattias.damberg@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 38 64

Smittskyddsrelaterade frågor och frågor om smittoläget

Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare
E-post: jan.smedjegard@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 51 21

HR-relaterade covid-19 frågor

Björn Forsberg. Förhandlingschef
E-post: bjorn.forsberg@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 52 78

Torsdagar fast tid för regionens webb-sända presskonferenser

Vid presskonferenser medverkar beslutsfattare i regional särskild sjukvårdsledning som lämnar aktuell lägesbild.

Pressinbjudan med webb-länk till aktuell sändning och tid skickas senast dagen innan.

Utöver den veckovisa webb-sända presskonferensen kommunicerar Region Västmanland skyndsamt enligt rutin beslut och händelser som har omedelbar påverkan på invånarna.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.