2018-06-26 12:00Pressmeddelande

Region Västmanland vill bli bättre på att bemöta hbtq-personer

null

Alla som har kontakt med Region Västmanland ska, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning synliggöras och bemötas med respekt och professionalitet i regionens alla verksamheter.

- Vi vill generellt sett bli bättre i vårt bemötande av hbtq-personer, unga som äldre. Under Pridedagarna hoppas vi på många intressanta möten och att få höra berättelser från invånare och patienter om deras upplevelser i kontakten med oss i regionen. Det gäller alla Region Västmanlands verksamheter, säger Madeleine Åkerlind, projektledare för Region Västmanland på Västerås Pride.

Att arbeta med hbtq-frågor är ett viktigt och prioriterat område i Region Västmanland. På Västerås Pride kommer regionen bland annat att berätta om den hbtq-policy som man arbetar utifrån. Hbtq-policyn ska bidra till att alla med hbtq-identitet bemöts med respekt och att människor som identifierar sig som hbtq-personer får sina rättigheter och möjligheter främjade utifrån rådande diskrimineringslag. Region Västmanlands ansvar för att hbtq-frågor omfattar patienter, invånare, kunder, medarbetare och förtroendevalda inom regionens verksamheter.

Region Västmanlands monter finns vid regnbågstorget på Hantverkargatan under Västerås Pride alla festivaldagar 28 - 30 juni mellan klockan 12 och 18. På fredagen 29 juni bjuder regionen in till ett heldagsprogram med temaföreläsningar och utställning på Karlsgatan 2. På lördagen den 30 juni klockan 12 går medarbetare från Region Västmanland med i Prideparaden.

För mer information, vänligen kontakta;

Madeleine Åkerlind. Projektledare och samordnare för hiv/STI och sexuell hälsa.
Tel.021-17 65 25. E-post madeleine.akerlind@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl