2021-01-14 08:32Pressmeddelande

Region Västmanland uppmanar till vaksamhet mot vaccinationsbedragare

- Vi har i och med att vaccinationen startat för äldre och sköra grupper tyvärr sett att försök till bedrägerier gjorts i andra regioner. Vi vill därför nu, i förebyggande syfte, be invånare i Västmanland att vara uppmärksamma och höra av sig till polisen om de misstänker att de blivit utsatta, säger Hans Löhman, säkerhetschef, Region Västmanland.

Det som skett på andra ställen i landet är att personer som uppger sig för att arbeta inom regionen ringer invånare i länet för att boka in dem för vaccination och över telefon ber dem legitimera sig med bank-id. Personal på regionen kommer aldrig att be invånare att uppge sitt bank-id via telefon eller på annat sätt.

- Om man får den här frågan, eller någon annan fråga som rör kontouppgifter eller liknande uppgifter, så är det viktigt att man inte följer uppmaningen utan lägger på, säger Hans Löhman.

Skriftlig information om hur bokning av vaccinationstid går till, skickas succesivt ut till de grupper av invånare som ska vaccineras i fas 1.

Fakta om vaccination, fas 1

Grupper som nu kan boka tid för vaccination är:

  • Den som har hemtjänst eller hemsjukvård 
  • Den som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård 
  • Den som arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst eller hemsjukvård

Bokning samt av/ombokning sker via 1177.se med hjälp av bank-id eller via telefonbokningen för dem som inte kan hantera digital bokning. Telefonbokningen är öppen vardagar 9-17. Tider för vaccination är beroende av tillgången på vaccin och leveranser, tiderna kan periodvis vara helt slut. Nya tider kommer in i bokningssystemet när nya leveranser av vaccin kommit.

Läs mer om vaccination mot covid -19:

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-i-vastmanland/

 

Kontaktpersoner:

Säkerhetsfrågor Region Västmanland:

Hans Löhman

Säkerhetschef, Region Västmanland

Tillgänglig idag den 14/1 kl 13-15

E-post: hans.lohman@regionvastmanland.se

Vaccination mot covid -19 i Västmanland:

Jonas Ekström
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se 

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.