2020-09-16 07:00Pressmeddelande

Region Västmanland stöttar drabbad besöksnäring

Besöksnäringen i Västmanland har drabbats hårt av den pågående pandemin och det kommer att ta lång tid för företagen att återhämta sig. När Folkhälsomyndigheten i mitten av juni öppnade upp för resor inom landet innebar det en viss lättnad för en del inom näringen, till exempel campinganläggningar och uthyrare av friluftsutrustning.

Situationen fortsatt tuff för majoriteten av företagen, till exempel konferensanläggningar och aktivitetsföretag som främst lockar utländska besökare eller företagsgrupper.

Tillväxtverket som är ansvarig myndighet för näringslivsfrågor har tagit fram en nuläges- och scenarioanalys och förordar utifrån den en hög ambitionsnivå för omställning och återuppbyggnad av svensk turism och besöksnäring efter coronapandemin. Rapporten finns att läsa här: länk

Pandemin har slagit extra hårt mot besöksnäringen och jag lider verkligen med de företagare som har det tufft nu. På Regionen har vi sedan i våras jobbat med att ställa om vårt arbete och driva olika insatser för att bidra till näringens omställning och återhämtning, säger Åsa Stanaway, affärsutvecklare på Västmanland Turism.

Region Västmanland genomför flera stödinsatser för länets näringsliv och arbetar för att skapa förutsättningar för en hållbar och effektiv omställning och återhämtning i besöksnäringen. Just nu är detta på gång:

Nytt stöd för små företag

Region Västmanland erbjuder ett nytt stöd för små företag inom besöksnäringen. Stödet kan sökas av företag som är särskilt drabbade av krisen och kan användas till investeringar eller för att anlita konsulter. Företagen kan få 90 procent i stöd för kostnader mellan 30 000 och 60 000kr. Läs mer om stödet här: länk

Genom det nya stödet och andra insatser kan vi tillsammans med företagen lägga i en högre växel för att ställa om och skapa en långsiktigt hållbar destination med hög attraktionskraft, avslutar Åsa Stanaway.

Kontaktperson:

Åsa Stanaway
Affärsutvecklare Västmanlands turism. Region Västmanland
E-post: asa.stanaway@regionvastmanland.se
Tel: 021-481 82 60 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.