2022-02-25 14:00Pressmeddelande

Region Västmanland: nationell plan missgynnar länet!

I dagarna skickar Region Västmanland in sitt remissvar på Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur för perioden 2022–2033. I yttrandet beskriver Region Västmanland sitt missnöje med förslaget.

Flera åtgärder som är helt avgörande för utvecklingen i Västmanland och som skulle förbättra vardagen för invånare och näringslivet saknas, säger Tommy Levinsson, regionråd (S) med ansvar för kollektivtrafikfrågor.

Mälarbanan

Åtgärder på Mälarbanan skulle kraftigt förbättra vardagen för resenärer inom hela Mälardalen. Region Västmanland är därför mycket kritisk till att flera brister på Mälarbanan inte planeras att åtgärdas. Det är viktigt att det sker en utbyggnad till dubbelspår på banan. Regionerna i Mälardalen har tillsammans tydligt framfört att åtgärder på Mälarbanan är mycket prioriterade.

Västerås resecentrum

Kopplat till Mälarbanan saknas också den helt nödvändiga utbyggnaden av Västerås resecentrum, som redan idag lider av kapacitetsbrist. Projektet Västerås resecentrum har kommit långt och för viktiga delar finns redan en säkerställd kommunal och regional finansiering. Men utan Trafikverkets medverkan och finansiering via nationell plan kan Västerås resecentrum inte färdigställas.

Sjöfarten på Mälaren

Utvecklingen av sjöfarten på Mälaren är av stor vikt för att främja hållbara transporter på sjö och avlasta vägnätet. Dagens Hjulstabro mellan Enköping och Strängnäs lever dock inte upp till framtidens krav och utan en ny bro kan större fartyg inte nå hamnarna i Köping och Västerås. Därför är det en stor brist att en ny Hjulstabro inte ingår i förslaget till ny nationell plan. Utan en ny bro riskerar de stora investeringar som redan gjorts på både nationell och kommunal nivå vara bortkastade.

Stockholm-Oslo

Region Västmanland ställer sig positivt till att järnvägsstråket Stockholm-Oslo pekas ut som viktigt i planförslaget, och anser också att det är nu är önskvärt att direkt påbörja en gemensam utredning tillsammans med norska Jernbanedirektoratet för att säkerställa att förutsättningar för ett bättre tågresande mellan Stockholm och Oslo kommer till stånd.

Region Västmanlands remissvar kan läsas i sin helhet i bifogat material.

För ytterligare information eller kontakt:

Tommy Levinsson. Regionråd (S)
E-post: tommy.levinsson@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 34 93

Maria Linder. Regional utvecklingsdirektör
Tel: 021 17 65 73
E-post: maria.linder@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.

Relaterad media