2019-11-20 07:00Pressmeddelande

Region Västmanland minskar sin klimatpåverkan

Regionhuset. VästmanlandRegionhuset. Västmanland

Regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden, visar en ny rapport. Ett av flera positiva resultat är att Västmanland är en av de regioner som har lägst klimatpåverkan från lustgas och andra medicinska gaser. Region Västmanland arbetar också hårt för att minska klimatpåverkan från finansförvaltningen.

Rapport: Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar i dag, för sjätte året i rad, rapporten Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna. Rapporten visar på mycket positiva resultat för tioårsperioden 2009 - 2018:

- Förskrivningen av antibiotika har minskat med närmare 25 procent.

- Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska har ökat från 13 till 43 procent.

- Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 90 procent.

- Energianvändningen per lokalyta har minskat med 12 procent.

- Klimatutsläppen från medicinska gaser har minskat med 52 procent.

- Det är glädjande att se att vi minskar miljö- och klimatpåverkan från Region Västmanlands verksamhet. På så vis skapar vi bättre förutsättningar för västmanlänningarnas hälsa och gör skillnad, varje dag, säger Magnus Ekblad, regionråd (C) med ansvar för miljöfrågor.

Region Västmanland minskar klimatpåverkan från finanserna

SKL redovisar samtidigt för första gången en sammanställning av regionernas klimatredovisningar. En klimatredovisning visar upp vilka klimatutsläpp en organisation har och på vilka områden. Alla regioner som gör klimatredovisningar visar upp minskade utsläpp över tid för de områden som ingår i redovisningarna.

– Klimatredovisningen är ett effektivt redskap för minskad klimatpåverkan. Här kan vi lära av andra regioners redovisningar, initiera samverkan och på så sätt minska våra utsläpp, säger Sophie Andersson, Hållbarhetschef Region Västmanland

Region Västmanland har i dagsläget ingen klimatredovisning, men mäter klimatpåverkan från bland annat energi, transporter, förbrukningsmaterial, medicinska gaser och från finansförvaltning. Just finansförvaltning är en fråga Region Västmanland arbetat aktivt med sedan 2014.

- Det är en fantastisk utveckling som gått mycket fort, där vi i Region Västmanland varit drivande att inspirera andra regioner och fört dialog med finansförvaltare om mer hållbara placeringsalternativ. En hållbar finansförvaltning innebär både lägre ekonomiska risker och lägre klimatpåverkan, säger Elin Dalman, miljöstrateg.

Kontaktperson:

Elin Dalman. Miljöstrateg. Region Västmanland
Tel: 021-17 45 13
E-post: elin.dalman@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.

Relaterad media