2020-10-02 08:00Pressmeddelande

Region Västmanland minskar kostnaden för inhyrd personal

Region Västmanland minskar sina kostnader för inhyrd personal under första halvåret i år jämfört med samma period 2019. Det visar den rapport från SKR (Sveriges kommuner och regioner) som presenteras idag.

Regionen minskar kostnaden för hyrpersonal med totalt 18%. Största förändringen har skett hos hyrsjuksköterskor som minskat med 32% jämfört med samma period 2019. Därmed hamnar Region Västmanland på en 6:e plast i en nationell jämförelse.

Det är väldigt positivt att kostnaderna för inhyrd personal minskar och att vårt långsiktiga arbete ute i verksamheterna visar resultat. Samtidigt som vi måste vara ödmjuka inför resultatet och effekten pandemin har på verksamheterna.  Vi ser dock en trend i dag att ta anställning istället för att gå kvar som hyr, något vi tycker är jättekul och visar att vi är på rätt väg, säger Lena Johansson (S), Regionråd 

Bland åtgärderna finns ett gediget arbete för att behålla och utveckla de befintliga medarbetarna. Regionen har arbetat för att tydliggöra skillnaden mellan hyrsjuksköteran och den anställda sjuksköterskans uppdrag, utvecklingsmöjligheter och ansvar. En framgångsrik lösning har varit schemafokus där cheferna har fått extra stöd med schemaoptimering och bemanningsplanering. 

Våra chefer har gjort ett enormt arbete och vi har idag verksamheter som gått från att ha ett stort beroende av hyrpersonal till att idag vara helt oberoende. Ett minskat beroende av inhyrd personal är viktigt både för patienterna men också för att skapa bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Håkan Wittgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Det kommer dock alltid att finnas ett visst behov av inhyrd personal för att hantera tillfälliga toppar i vården.

 

Kontaktpersoner:

Lena Johansson, Regionråd (S)
E-post: lena.x.johansson@regionvastmanland.se

Therese Deutsch, HR chef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
E-post: therese.deutsch@regionvastmanland.se
Tel: 021-481 81 46


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.