2018-10-15 14:00Pressmeddelande

Region Västmanland inför SMS-livräddning

null

Den 16 oktober startar rekryteringen till SMS-livräddning – ett nytt system i Västmanland och Sörmland för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.

- SMS-livräddning är ett sätt att engagera invånare som lärt sig hjärt- och lungräddning för att rädda liv. Systemet ersätter inte ambulans och räddningstjänst utan är en komplettering, säger regionrådet Kenneth Östberg (S).

SMS-livräddning innebär att invånare som genomgått en utbildning i hjärt-lungräddning, HLR, kan registrera sig som SMS-livräddare via en app i sin mobiltelefon.

Om ett misstänkt hjärtstopp inträffar i deras närhet (inom 500 meter) skickas en förfrågan ut av Sjukvårdens larmcentral. Tackar SMS-livräddaren ja guidar appen denne antingen direkt till hjärtstoppet för att påbörja hjärt-lungräddning eller förbi närmsta hjärtstartare.

Samtidigt utgår larm till ambulans och vid behov till räddningstjänsten.

Införandet av SMS-livräddning görs gemensamt av Region Västmanland och Landstinget Sörmland.

Startskottet går den tisdagen den 16 oktober, på Hjärtstartardagen, med en informations- och rekryteringskampanj.

- Då kommer representanter att finnas i entréerna på våra akutsjukhus i Västerås och köping för att informera personal och allmänhet om projektet. Det kommer även finnas möjlighet att prova på HLR på en övningsdocka, berättar projektledaren Lars-Erik Hedin.

Om allt går som planerat ska systemet med SMS-livräddning kunna starta den 30 november 2018.

Mer information om systemet finns på www.smslivraddare.se

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Hedin, projektledare SMS-livräddning
021-175741, lars-Erik.hedin@regionvastmanland.se

Kenneth Östberg (S), regionråd
021-17 65 21

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap