2022-03-15 12:01Pressmeddelande

Region Västmanland i stabsläge med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina går Region Västmanland upp i stabsläge tisdagen den 15 mars klockan 14. Detta framförallt för att skapa bästa möjliga förberedelse inför en eventuell ökning av antalet flyktingar med behov av vård, men också för att säkra att regionen ska klara sina samhällsviktiga uppdrag vid en långvarig kris.

Situationen är hanterbar i dagsläget, men eftersom saker kan förändras snabbt ger stabsläget ett bra stöd när det gäller beslutsfattande och omvärldsbevakning vid svåra utmaningar. Det är viktigt att börja kraftsamla så tidigt som möjligt för att kunna möta en kommande ökning av antalet flyktingar med vårdbehov, säger Jan Hallberg, administrativ direktör.

Ukrainska flyktingar har redan börjat anlända till Västmanland, och helgen 12-13 mars aktiverades delar av regionens krisorganisation för att stötta flyktingmottagandet med hälso- och sjukvård. 

Förutom att hantera vård för flyktingar handlar stabsläget även om att skapa handlingsutrymme för andra utmaningar som skulle kunna tillstöta med anledning av kriget och ett allmänt försämrat världsläge – till exempel när det gäller varuleveranser och IT-säkerhet.

De senaste två åren har regionen vid flera tillfällen varit uppe i såväl stabsläge som förstärkningsläge – men då med anledning av pandemin. Det senaste stabsläget lämnades så sent som den 7 mars i år.

Fakta om beredskapslägen

Vid allvarliga händelser måste sjukvården anpassas efter uppgiften. Därför finns det tre så kallade beredskapslägen inom hälso- och sjukvården. Stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Samtliga tre lägen betyder en förhöjd beredskap inom sjukvården.

Stabsläge

Innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge

Innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa funktioner.

Katastrofläge

Innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Kontakt:

Jan Hallberg, Administrativ direktör
Tel. 021- 17 51 45


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.