2018-11-06 14:13Pressmeddelande

Region Västmanland i dialog med kommunerna om länets framtid

En av Region Västmanlands främsta uppgifter är att driva länets utveckling så att människor och företag ges förutsättningar att växa och utvecklas här. När nya arbetstillfällen skapas blir regionen en attraktiv plats där människor vill leva, bo och arbeta. Detta bidrar till den gemensamma välfärden och livskvalitén för länets invånare.

Det regionala utvecklingsansvaret innebär bland annat att i samverkan med länets aktörer ta fram en regional utvecklingsstrategi, nedan kallad RUS, för Västmanland 2030. Nu har det blivit dags att involvera länets kommuner.

- I kommunerna är det politiker, tjänstemän och representanter från det lokala näringslivet som ska förmedla sina upplevda och förväntade utmaningar och möjligheter med fokus på 2030, säger Maria Linder, regional utvecklingsdirektör, Region Västmanland.

Kommunernas utmaningar och möjligheter blir ett underlag för prioriteringar och gemensamma åtaganden i Västmanlands i kommande RUS.

RUS utgör en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet och binder samman processer med betydelse för hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan län och ligger vidare till grund för regionala strukturfondsprogram, nationella program, regionala tillväxtprogram och andra regionala program och insatser.

- RUS utarbetas i samverkan med aktörer från hela länet, säger Richard Folkebrant, projektledare för RUS i Region Västmanland. - Det handlar om var i länet vi lever, hur vi lever och vad vi lever av. Det är viktigt att alla aktörer i sina nätverk och dialoger känner att berättelsen om länet är deras, avslutar Richard.

Datum och orter för samtliga kommundialoger om Västmanland 2030.

  • Sala 7 november
  • Kungsör 9 november
  • Surahammar 12 november
  • Västerås 14 november
  • Arboga 19 november
  • Fagersta 20 november
  • Norberg (prel.) 26 november
  • Hallstahammar 28 november
  • Skinnskatteberg 4 december
  • Köping 6 december

För ev. ytterligare information, vänligen kontakta;

Richard Folkebrant. Projektledare

Tel.021-481 82 87

E-post. richard.folkebrant@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap