2023-01-31 13:33Pressmeddelande

Region Västmanland i avsiktsförklaring med Mälardalens universitet

Region Västmanland och Mälardalens universitet är betydelsefulla aktörer för länets utveckling och samverkar sedan länge inom många samhällsviktiga områden. Med denna avsiktsförklaring ska arbetet med strategiska samverkan stärkas för att kunna möta framtidens samhällsutmaningar.

Avsiktsförklaringen mellan Region Västmanland och Mälardalens universitet utgör en gemensam plattform så att vi tillsammans kan utarbeta former för fortsatt samverkan inom grundutbildning, specialistutbildning, forskning, innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling. Mervärden skapas och förvaltas vilket ger bättre förutsättningar för hela Västmanlands utveckling, säger Mikael Andersson Elfgren, Regionstyrelsens ordförande (M)

Region Västmanland och Mälardalens universitet är betydelsefulla aktörer för länets utveckling och samverkar sedan länge inom många samhällsviktiga områden. Syftet med avsiktsförklaringen är att stärka strategisk samverkan för att bättre kunna möta framtidens samhällsutmaningar.

Vi på Mälardalens universitet ser fram emot ett fortsatt och intensifierat samarbete med Region Västmanland, med fokus på hållbar regional utveckling genom kompetensförsörjning, innovationsstöd och forskning. Genom strategisk samverkan kan vi verka för att Västmanland fortsätter att utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion, säger Martin Hellström, rektor Mälardalens universitet.

Avsiktsförklaringens syfte

Avsiktsförklaringen syftar till ett starkt gemensamt regionalt ledarskap och en god samverkan med avsikt att stärka förutsättningarna för att utveckla grundutbildning, specialistutbildning, forskning, innovation, kompetensförsörjning och regional utveckling samt säkra parterna som attraktiv arbetsgivare respektive lärosäte, regionalt som nationellt.

Utgångspunkten för avsiktsförklaringen är att samverkan ska bedrivas på ett sätt som skapar ömsesidiga och identifierbara mervärden.

Samverkan ska ske inom ramen för en gemensam syn på Hållbar utveckling och med en följsamhet till målen i Agenda 2030.

Kontakt:

Mikael Andersson Elfgren. Regionstyrelsens ordförande (M)
E-post: mikael.andersson.elfgren@regionvastmanland.se
Tel: 072-246 69 16 c

Anders Åhlund. Regiondirektör
E-post: anders.ahlund@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 30 00

Martin Hellström. Rektor, Mälardalens universitet
E-post: rektor@mdu.se
Tel: 021- 10 13 50Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.