2023-01-20 08:41Pressmeddelande

Region Västmanland har lämnat stabsläget

Fredagen den 20 januari klockan 08.00 lämnade Region Västmanland det en månad långa stabsläget. Anledningen är kraftigt minskad smittspridning i samhället, men även minskad sjukfrånvaro bland personalen. Överbeläggningarna kvarstår dock som en stor utmaning.

Att regionen lämnar stabsläget innebär inte att allt är löst, men att de utmaningar som fortfarande finns kvar från och med nu ska hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. På sikt måste vi dock jobba långsiktigt för att bygga bort grundorsakerna till bristen på vårdplatser, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Covid-19, influensan och RS-viruset är på tillbakagång, vilket märks både i provtagningar och vid mätning av avloppsvatten. När det gäller influensan är minskningen kraftig.

Samtidigt är inte heller personalbristen lika svår som kring jul och nyår, även om problemen är långt ifrån lösta.

I och med att stabsläget upphör avvecklas samtidigt beslutet från den 29 december om att munskydd ska användas under hela arbetspasset inom sjukhusvården. Istället gäller att munskydd ska vara på under arbetet med patienter.

FAKTA

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

•   Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.

•  Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

•  Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

För mer information:

Lars Almroth. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 021-17 40 40Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.