2021-04-09 12:45Pressmeddelande

Region Västmanland går upp i förstärkningsläge

För att hantera situationen inom intensivvården både vad gäller patienter med covid-19 och övriga patienter har Region Västmanland idag gått upp i förstärkningsläge, vilket är det näst högsta beredskapsläget.

Hälso- och sjukvården är satt under press. Antalet vårdade covidpatienter har de senaste två veckorna varierat mellan 15 och 30. Antalet IVA-patienter har ökat de senaste dagarna såväl i Västmanland som i övriga Sverige. Därutöver är personalsituationen ansträngd med hög sjukfrånvaro.

Samtidigt ställer planeringen och genomförandet av vaccinationsplanen stora krav på regionens förmåga att snabbt kunna hantera förändrade förutsättningar.

För att mer effektivt kunna nyttja regionens samlade resurser och snabbare kunna möta en förvärrad situation med t. ex. ett allt större vårdbehov eller en stor olycka går Region Västmanland upp i förstärkningsläge idag den 9 april kl.14.00. Förstärkningsläget gäller tillsvidare.

Vi är i ett ansträngt läge framför allt inom intensivvården och har beslutat att idag gå upp i förstärkningsläge. Patientbeläggningen förväntas bli hög och vi behöver säkra bland annat bemanningen. Vi vädjar till länets alla invånare att hjälpa till genom att följa de lokala rekommendationerna och undvika situationer med förhöjd olycksrisk, säger Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör, Liselott Sjöqvist.

På fredagen vårdades 11 patienter inom intensivvården, varav 6 patienter vårdas för covid-19.

Tre beredskapslägen

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen:

- Stabsläge innebär att en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, följer händelseutvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder.

- Förstärkningsläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av vissa viktiga funktioner.

- Katastrofläge innebär att den särskilda sjukvårdsledningen vidtar åtgärder för förstärkning av alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer: Rekommendationerna för covid-19 förlängs till 2 maj.


Kontaktperson:

Liselott Sjöqvist.
Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör och beslutsfattare i Regional särskild sjukvårdsledning. Region Västmanland.

Tel. Tel: 021-17 50 88
E-post. liselott.sjoqvist@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.