2020-03-25 09:00Pressmeddelande

Region Västmanland förstärker jourverksamheten

Region Västmanland förstärker sin jourverksamhet för att möta fler patienter med covid-19.

Region Västmanland förbereder för att kunna hantera ett större antal personer i behov av medicinsk bedömning till följd av en ökad spridning av covid-19 i samhället. Syftet är att ge fler möjlighet till snabb vård samtidigt, minska smittspridning och värna om våra riskgrupper i samhället. Regionen förstärker nu primärvården i det som vi tidigare benämnt ”luftvägsspåret”.  

Hur får jag vård vid symtom på Covid-19?
Om du har lättare symtom med hosta, snuva och feber bör du stanna hemma. Om du däremot har hög feber, sjukdomskänsla och andningsbesvär tar du kontakt med din vårdcentral under dagtid och 1177 Vårdguiden på telefon under kvällar och helger.

För invånarna innebär den förstärkta jourverksamheten ingen förändring i hur man tar kontakt med vården. Om man har behov av vård eller rådgivning tar man fortsatt kontakt med sin vårdcentral dagtid och 1177 övrig tid, säger Mattias Damberg.

De patienter som är i behov av medicinsk bedömning omhändertas idag på bra sätt på vårdcentralen skiljt från övriga patienter för att minska smittspridning. – Som patient kan man känna sig trygg med vårdcentralens omhändertagande idag då vi ännu inte har så många som har behov av vård på grund av covid-19, säger Mattias Damberg.

Förstärkt jourverksamhet i Sala, Fagersta, Köping och Västerås
Då vi förväntar oss en kraftig ökning av patienter med symtom på Covid-19 och behov av vård har Regionen nu skapat en förstärkt jourverksamhet i Fagersta, Sala, Köping och Västerås. Verksamheten ligger i anslutning till sjukhusen och bemannas av medarbetare från vårdcentralerna i länet. Genom detta kan vi ge ännu fler patienter en medicinsk bedömning utan att riskera att sprida smittan bland patienter och medarbetare på vårdcentralen.

Det kommer inte i nuläget att ske någon provtagning för covid-19 i de förstärka jourverksamheterna då det i dagsläget endast är patienter med behov av slutenvård som provtas, säger Mattias Damberg. - Den förstärkta jourverksamheten kommer att aktiveras på respektive ort när behovet finns lokalt och avvecklas när behovet försvinner, avslutar Mattias Damberg.

Så gör du som invånare om du behöver vård

  • Är du frisk och har frågor om covid-19? Besök 1177.se eller ring 113 13
  • Känner du dig sjuk och tror att det kan vara covid-19?
    • Gör självskattningstestet som finns länkat på 1177.se eller ring till din vårdcentral
    • När din vårdcentral är stängd ringer du 1177 Vårdguiden på telefon
  • Har du en bokad tid och är osäker på om du ska boka av besöket? Ta kontakt med din mottagning via telefon eller e-tjänsterna på 1177.se och rådgör med mottagningen där du har bokad tid. Låt mottagningen avgöra om du bör ställa in ditt besök
  • Ring 112 om läget är akut livshotande

För ytterligare information och intervjuer onsdag 25 mars:
Mattias Damberg.
Biträdande Hälso- och Sjukvårdsdirektör och Områdeschef Nära Vård
Mattias finns tillgänglig för intervjuer onsdag 25 mars mellan kl. 13.00-15.00.

Kontaktuppgifter Mattias Damberg:
Tel. 021-17 38 64


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.