2020-04-22 09:25Pressmeddelande

Region Västmanland först att införa hälsoschema​​

Region Västmanland införde som första region i landet SFHS- strukturerad förstärkning och hälsoschema​​ för att optimera resurser under Corona-pandemin.

Särskild regional sjukvårdsledning i Region Västmanland beslutade tidigt att införa SFHS – strukturerad förstärkning och hälsoschema för att optimera regionens förmåga att snabbt ställa om och bistå med resurser där det bäst behövs för att klara av den ökade tillströmningen av covid- 19 patienter

Region Västmanland fattade tidigt beslut om daglig frånvarorapportering, omdisponering av personal samt restriktivitet gällande semestrar. SFHS innebär ett schema som frigör resurser men som ändå säkrar återhämtning hos medarbetare. Fokus i schemaläggningen är regelbunden återhämtning för medarbetaren. Inga utbildningar eller möten får planeras som inte direkt rör akut patient eller medarbetares säkerhet.

Vi befinner oss i ett läge där vi behöver prioritera såväl verksamheter som resurser. I det behöver vi bibehålla en så god arbetssituation och arbetsmiljö som möjligt, säger Håkan Wittgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland. 

SFHS är ett schema beslutat att tas i drift då samtliga personella resurser behöver omprioriteras med ett gemensamt mål, nämligen att klara ett kraftigt ökat antal patienter eller plötsligt kraftigt minskad resurstillgång till följd av pandemin. Schemaplaneringen görs centralt vilket innebär att tid frigörs för chefer då fokus istället kan ligga på den dagliga arbetsledningen och mer tid för stöd och dialog med medarbetare vilket är extra viktigt i tider av hårt arbete.

SFHS fördelar resurser jämt över veckan och underlättar bemanningsarbetet och möjligheten att låna ut medarbetare till hårt belastade verksamheter. Utifrån en schemaperiod på sex veckor bygger SFHS på en grundprincip att man arbetar fyra dagar och är ledig två dagar med 36:30 h/v heltidstjänster. För nattjänstgöring arbetar man två nätter och är ledig tre nätter till en veckoarbetstid på 28h/v för heltidstjänster. Deltidstjänster har oförändrat veckoarbetstidmått och läggs med fördel i dag/kvälls schema.

Givet den mycket tuffa situation vi har framför oss, där vi vet att det kommer att krävas hårt arbete och uthållighet, möjliggör SFHS för oss att kunna planera arbetet för medarbetarna. I stället för att snabbt ställa om och bli inkallad med kort varsel kan medarbetare planera sin vardag och fritid i förväg, säger Björn Forsberg, Förhandlingschef, Region Västmanland.

Parallellt med SFHS arbetar Region Västmanland intensivt med att bygga upp en större intern resurspool där medarbetare antingen anställs på schema eller finns tillgängliga på timme. Detta för att ingen verksamhet, så långt det är möjligt, ska stå utan tillräckliga resurser. 

I dagsläget ser vi att SFHS schemat ska tillämpas fram till 31 maj och att lagd sommarplanering ska genomföras som vanligt, så långt det är möjligt. Detta under förutsättning att den pågående pandemin börjar klinga av i slutet av maj, något prognoser från Region Västmanlands Smittskydd indikerar, säger Therese Deutsch, HR-chef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Västmanland.

Fler regioner i Sverige står nu i begrepp att införa SFHS för att prioritera om resurser och klara bemanningen under corona/covid-19 pandemin har vänt sig till oss i Region Västmanland för att utbyte av erfarenheter och lärdomar, något vi naturligtvis gärna bistår med, avslutar Håkan Wittgren. 

SFHS schemat avser slutenvårdsavdelningar med dygnet-runt verksamhet. Ambulansverksamheten omfattas men har ett anpassat SFHS schema. Mottagningar omfattas således ej men enskilda medarbetare inom dagverksamheten kan komma att omfattas om de flyttas till annan verksamhet.

Kontaktpersoner:

Håkan Wittgren. Hälso- och sjukvårdsdirektör. Region Västmanland
E-post: hakan.wittgren@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 41 81

Björn Forsberg. Förhandlingschef Region Västmanland
E-post. bjorn.forsberg@regionvastmanland.se​​
Tel. 021-17 52 78

Therese Deutsch. HR-chef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Region Västmanland
E-post. therese.deutsch@regionvastmanland.se
Tel. 021 -17 81 46Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.