2017-03-09 08:35Pressmeddelande

Region Västmanland får pris för arbetet med hållbara ekonomiska placeringar

null

Vi får priset för vårt helhetstänk i arbetet med hållbar utveckling, till exempel att göra etiska val vid fondplaceringar. Som organisation har vi makt att påverka såväl miljö och klimat som sociala frågor beroende på hur vi jobbar med våra finanser, och nu uppmärksammas vi för ett gott arbete med just detta.

Region Västmanland tilldelades under onsdagskvällen pris för vårt sätt att jobba med hållbara finanser som en del i hela vårt arbete med hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. När det gäller regionens finanser jobbar vi bland annat med att minska klimatpåverkan genom hur vi investerar våra medel, det vill säga hur vi placerar vår aktieportfölj. Vi förvaltar även våra pensioner själva, vilket gör att vi kan styra detta mot såväl etiskt som miljömässigt hållbara alternativ.

- Det är glädjande att vårt arbete med att integrera hållbarhets- och miljöfrågor inom finansförvaltningen uppmärksammas externt, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Motiveringen för priset lyder:

”Region Västmanland var första landsting att genomföra en egen koldioxidmätning av sin portfölj och minskade därefter dess CO2-avtryck med en tredjedel på ett år, utan att försaka avkastning. Regionen är en av de första institutioner som genomfört en enkät med fokus på hållbarhet för sina samarbetspartners vilken är en viktig del av deras modell för intern uppföljning och dialog med kapitalförvaltare. ”

- Detta hade inte varit möjligt utan samarbete inom regionen och det mångåriga finanssamarbetet med landstinget Sörmland och Region Örebro län, säger Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör.

Vi delar priset med Örebro kommun, då vi båda är offentliga aktörer som visat på helhetstänk i vårt arbete samt insikt i hur vi förvaltar vårt kapital påverkar klimat och samhälle. Priset delades ut under onsdagskvällen på CFA Sweden Forecast Dinner 2017. Fredrik Holst, finanschef, var där och tog emot priset.

För mer information kontakta:

Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör
021-17 46 68

Om CFA Sverige och priset

CFA Society Sweden är en svensk del av den internationella intresseföreningen CFA Institute Global Network of Societies som certifierar svenska finansanalytiker. Varje år sedan 2010 delar de ut priset CFA Sweden ESG Award till ett företag eller en organisation för deras arbete med hållbar utveckling inom den svenska finansbranschen. Bland tidigare pristagare hittar vi stora svenska aktörer som Hennes & Mauritz, Nordea och Svenska kyrkan.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl