2021-03-25 09:00Pressmeddelande

Region Västmanland erbjuder tjänst med reservlista för vaccinationer mot covid-19

Just nu arbetar vaccinationsbokningen i Västmanland med att skicka kallelser med en bokad tid för vaccination till alla födda 1946 och tidigare, dvs 75 år och äldre. De kommer erbjudas tider under de kommande 3 - 4 veckorna.

Restdoser av vaccin

Det uppstår ibland restdoser på vaccinationsmottagningarna beroende på sena återbud eller för att man får ut fler doser än beräknat ur vaccinampullerna. Dessa doser hanteras enligt särskild rutin, där vaccinationsmottagningarna försöker få in personer enligt den av Folkhälsomyndigheten fastställda prioriteringsordningen.

I första hand tilldelar man en dos till en person i fas 2, i andra hand i fas 3 och i tredje hand i fas 4. Hur vaccinationsmottagningarna gått tillväga för att hitta personer i rätt fas varierar mellan olika mottagningar. Utgångspunkten är att det alltid är bättre att ge en dos till en person i fas 4 istället för att kassera dosen.

Det har varit ett starkt önskemål och efterfrågan från många invånare att kunna sätta upp sig på en reservlista för att kunna komma för vaccination med kort varsel, och det är vi glada att nu kunna erbjuda, säger Jonas Ekström, överläkare och vaccinationssamordnare Region Västmanland.

Ökad transparens i hantering av restdoser

För att underlätta hanteringen för vaccinationsmottagningarna och få en enhetlig och transparent hantering av restdoser, har vi nu skapat möjlighet för personer som är 65 år eller äldre att anmäla sig till reservlista för vaccination med kort varsel.

Många har hört av sig och funderat över hur restdoser fördelas. Med det här systemet blir det mer transparent och möjligt för fler att meddela att man är intresserad, säger Jonas Ekström.

Så här går det till

Skriv upp dig på 1177.se  eller ring vaccinationsbokningen på telefon 021-481 87 00 vardagar mellan kl. 13-15. Det går inte att ringa 1177 på telefon för att skriva upp sig på listan.
 
Vaccinationsbokningen prioriterar arbetet med att skicka kallelser med ordinarie bokade tider. Därför erbjuds inte möjligheten att bli uppringd för frågor rörande reservlistan utan här besvaras samtal i turordning i mån av tid. Man tappar inte sin ordinarie bokade tid om man anmäler sig till reservlistan. Den bokade tiden finns kvar till dess man blir inbokad på en restdos.

Man ska kunna ta sig till den valda mottagningen inom 1 timme. Man får ange sitt telefonnummer. Om det uppstår en restdos, ringer vaccinationsbokningen in personer från listan. Äldre prioriteras. Vaccinationsbokningen ringer bara en gång, om ingen svarar går frågan vidare till nästa person på listan. Man står kvar på listan till dess att man fått en tid för vaccination. En tid med kort varsel kan inte garanteras.

Den som är 65 år och äldre kan anmäla sig till reservlistan. 

Det viktigaste just nu är att vaccinera de äldsta som har högst risk för svår sjukdom och död i covid-19. Vi tror att intresset kommer vara stort för reservlistan, och därför öppnar vi just nu bara för de över 65 år. Det är möjligt att åldersgränsen på sikt justeras, avslutar Jonas Ekström. 

Kontaktperson: 

Jonas Ekström,
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.