2023-05-17 13:16Pressmeddelande

Region Västmanland erbjuder hyrsjuksköterskor anställning

Från september i år ska hälso- och sjukvården i Västmanland vara oberoende av hyrsjuksköterskor på vårdavdelning. Vid samma tid 2024 ska verksamheten vara oberoende av hyrläkare och övriga specialistsjuksköterskor. Att vara hyroberoende innebär bemanning med egna medarbetare och att inhyrd personal enbart används tillfälligt.


De första stegen är tagna i form av handlingsplaner i berörda verksamheter och stopp för avrop av hyrpersonal. Nu kopplar vi på rekryteringsaktiveter där vi söker upp hyrsjuksköterskor som vi vill erbjuda anställning, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Mer patientsäkert med egen personal

Målet är att bemanna regionens verksamheter med egen personal. För patienterna innebär det stärkt patientsäkerhet, trygghet och förbättrad kontinuitet. För medarbetarna innebär det bättre arbetsmiljö, stabilare bemanning och långsiktig utveckling. Det är chefer och medarbetare anställda inom regionen som ska utveckla hälso- och sjukvården.


Fördelarna med att vara anställd i stället för inhyrd är flera. Att kunna bidra och påverka sitt arbete, att få tillgång till utbildning och gemenskap är saker medarbetare som tagit anställning lyfter fram. Sedan finns det också behov som är mer basala, som tex kollektivavtal och pensionsavsättning. Medarbetare som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska sponsras med bibehållen lön som ytterligare exempel, fortsätter Lars Almroth, hälso och sjukvårdsdirektör.

Skattemedlen ska stanna i regionen

Under 2022 uppgick regionens kostnader för inhyrd personal till 340 miljoner kronor det är 7,4 procent av den totala personalkostnaden. En indikator för målsättningen är att kostnaden för inhyrd personal maximalt ska uppgå till 2 procent av den samlade personalkostnaden. Den här nivån har alla regioner kommit fram till gemensamt.


Skattemedlen ska användas till satsningar på egna medarbetare, investeringar och utveckling av vården, till nytta för invånarna i Västmanland. Kostnaden för hyrpersonal är dubbelt så dyr som egen personal och då räknas inte merarbetet runtomkring in, avslutar Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Kontaktperson:

Lars Almroth
Hälso- sjukvårdsdirektör
Telefon: 021-17 40 40Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.