2021-01-15 11:00Pressmeddelande

Region Västmanland breddinför snabbtestning av personal på äldreboenden

Personal på länets äldreboenden med inriktning demens- och korttidsboende har nu möjlighet att testas regelbundet för covid-19 innan arbetspassets start genom snabbtester. Nya snabbtester ger svar redan inom 15 minuter.

Efter en lyckad provperiod i december där personal på ett äldreboende har tagit snabbtest för covid-19 inför arbetspasset för att säkerhetsställa att de är helt friska, väljer nu Region Västmanland att införa snabbtester på alla länets äldreboende med inriktning demens- och korttidsboende.

Vi är mycket positiva till att fler äldreboenden nu har möjlighet att införa snabbtester av personal. Vi ser att testerna är ett mycket effektivt och värdefullt verktyg för att bromsa smittspridning. Inte minst skapar det en trygghet för både personal, brukare och anhöriga att vi kan säkerställa att personalen som arbetar är frisk, säger Mikael Sars, Överläkare på enheten för smittskydd och vårdhygien.

Fördelen med snabbtesterna, även kallat antigentester, är att resultatet kommer inom en kvart. Detta till skillnad från de vanliga PCR-testerna där resultatet kan dröja flera dagar. Genom att införa snabbtester på äldreboenden kan man därför lättare undvika asymptomatisk smitta, smitta från symtomfria personer.

Screening av personal ska ses som en tilläggsåtgärd och ett komplement till övriga skyddsåtgärder på arbetsplatsen till dess vaccination ger immunitet.

 

För intervjuer
Kontaktperson enligt uppgifter nedan finns tillgänglig för intervju på telefon idag 15 januari mellan kl. 14-15.

Kontaktperson
Mikael Sars, överläkare, Enheten för smittskydd och vårdhygien
E-post: mikael.sars@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 51 25

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.