2020-05-26 16:30Pressmeddelande

Region Västmanland bidrar till myggbekämpningen i Nedre Dalälven

Regionstyrelsen beslutade idag, 26 maj,  att skjuta till medel för myggbekämpningen i området kring Nedre Dalälven för 2020. Beslutet innebär att Region Västmanland delfinansierar myggbekämpningen med 592 000, medlen tas ur regionstyrelsens förfogande.

-  Stickmyggan är en plåga som om den inte bekämpas gör det mer eller mindre omöjligt att vistas utomhus under sommaren i de drabbade områdena. Beslutet är därmed viktigt men myggbekämpningen behöver mer långsiktighet framöver, säger Magnus Ekblad (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Myggbekämpningen genomförs av Nedre Dalälvens Utvecklings AB, NEDAB, som ansvarat för insatserna sedan de startade för snart 20 år sedan. NEDAB bedriver även forskning i området för att se och följa insatserna ur ett miljöpåverkansperspektiv. Både forskning och bekämpning bedrivs med tillstånd från Naturvårdsverket.

Beslutet innebär även krav på återkoppling och även på uppstart av en dialog med övriga parter och inte minst staten för att få till en bättre och mer långsiktig finansiering av myggbekämpningen.

-  För Västmanlands del har tidigare Länsstyrelsen beviljat medel från deras anslag, Region Västmanland har alltså inte tidigare finansierat detta. Därför tycker vi, för att få till en stabil och långsiktig bekämpning, att en bättre dialog behövs mellan oss som nu beviljar medel och staten så situationen för de boende kan bli mer förutsägbar, säger Magnus Ekblad (C), regionråd.

För mer information, kontakta:

Magnus Ekblad (C)

Regionråd

021 - 17 45 14

 

Förutom Region Västmanland är finansiärerna av myggbekämpningen Sala kommun, Region Uppsala, Heby kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Region Gävleborg, Sandvikens kommun, Gävle kommun, Region Dalarna och Avesta kommun.

 

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.