2020-04-22 08:55Pressmeddelande

Region Västmanland avsätter 5 miljoner i omställningsstöd

Region Västmanland avsätter 5 miljoner i omställningsstöd till små och medelstora företag som drabbats ekonomiskt av Corona-pandemin.

Med anledning av den pågående Coronapandemin avsätter Region Västmanland 5 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats ekonomiskt extra hårt. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Stödet riktar sig till företag som drabbats ekonomiskt av Corona-pandemin och vill vidta åtgärder för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.

Stödet behovsprövas för varje företag och Region Västmanland prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst. - De kostnader som kan beviljas är "mjuka kostnader" samt även lönekostnader i samband med andra kostnader, säger Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör Region Västmanland.

Stödet kan lämnas med upp till 80 procent av godkända kostnader. Stödbeloppet är maximerat till 100 000 kr och är i ett första steg sökbart till och med 30 september 2020.

Region Västmanlands ambition är att stödet kommer att kunna sökas senast från och med den 1 maj, det beror hur snabbt det går att få fram den digitala ansökningsmallen, säger Christer Alzén, Verksamhetschef, Näringsliv, Region Västmanland

För att kunna söka omställningsstödet ska företaget bland annat ha:

  • Drabbats hårt ekonomiskt av Corona-pandemin
  • Arbetsställe registrerat i Västmanland
  • Max 20 anställda (räknat per 2020-01-01)
  • Bedrivit sin verksamhet på heltid i minst ett år (räknat från 2019-01-01) och har minst ett registrerat bokslut.
  • Bedriva näringsverksamhet med vinstsyfte och inneha F-skatt

Stöd kan inte lämnas till:

För att inte snedvrida konkurrensen för företag på den lokala marknaden kan stöd inte lämnas till tex restauranger, barer, frisörer, butiker etc i områden där det finns fler liknande företag som konkurrerar med varandra. Stöd kan inte heller lämnas till företag som har rörlig karaktär, som tex entreprenadverksamhet och åkerier.

Företagen som söker stödet ska redogöra för hur verksamheten drabbats ekonomiskt av Corona-pandemin, vilka åtgärder de planerar att vidta och vilka effekter åtgärderna bedöms ha för företagets framtid.

Här kan du läsa mer om omställningsstödet och om hur du söker! Länk

Kontaktpersoner:

Maria Linder
Regional utvecklingsdirektör.
Regionala utvecklingsförvaltningen. Region Västmanland
Tel. 021-17 65 73
E-post: maria.linder@regionvastmanland.se

Christer Alzén
Verksamhetschef Näringsliv. Region Västmanland
Tel: 021-481 82 73

E-post: christer.alzen@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.