2020-10-01 12:41Pressmeddelande

Region Västmanland återupptar alla icke-akuta operationer

Sedan den 29 september återupptar Region Västmanland ordinarie operationsverksamhet.

Alla icke-akuta operationer har varit inställda sedan 15 mars för att säkerställa hälso- och sjukvårdens förmåga att klara covid-19-pandemin. Canceroperationer, akuta operationer och åtgärder som inte kunnat vänta har genomförts som vanligt.

Nu återupptas alla operationer igen med start på Västmanlands sjukhus Västerås sedan 29 september och Västmanlands sjukhus Köping under vecka 41.

När vi nu återgår till ordinarie verksamhet känns det bra att se tillbaka på en period där vi trots pandemin har klarat av att genomföra hälften av alla ordinarie operationer och har kunnat operera alla patienter med akuta behov, säger Martin Andersson, Biträdande områdeschef Akutsjukvård.

Köerna till icke-akuta operationer har växt under pandemin men Region Västmanland räknar med att vara på normala nivåer igen inom sex till tolv månader.

Kontaktperson:

Martin Andersson. Biträdande områdeschef akutsjukvård Region Västmanland
E-post: martin.andersson@regionvastmanland.se 
Tel: 021-17 35 84

 


Ämnen: Covid-19

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.