2015-01-26 08:14Pressmeddelande

Rätt stöd, i rätt tid, till rätt förälder

null

Föräldrar vill att pappor ska vara mer delaktiga under graviditet och att mödrahälsovården ska vara mer pappainkluderande. Föräldrautbildning bör fokusera även på depressiva symtom och föräldrastress för att förstärka föräldrars gemensamma ansvar för barnen.

Detta är några av slutsatserna i avhandlingen som Margareta Widarsson, leg. barnmorska och barnsjuksköterska vid Centrum för klinisk forskning i Västerås och Uppsala universitet, lägger fram den 28 januari i Västerås.

– Jag är förvånad över att flera mammor och pappor beskriver att barnmorskor på mödravårdscentralen inte ens hälsade på den blivande pappan. Ett annat överraskande resultat är att endast 52 procent av mammor och 28 procent av pappor hade förebild i föräldrarollen.

Ett av folkhälsomålen i Sverige är att stödja föräldrar i föräldraskapet. I Sverige erbjuds föräldrastöd bland annat genom mödra- och barnavårdscentraler. Avhandlingen bekräftar tidigare forskning som visar att föräldrar inte alltid är nöjda med det stöd som erbjuds och att kunskapsluckor finns om vilket stöd föräldrar efterfrågar. Det är inte ovanligt att föräldrar upplever stress och depressiva symtom, vilket kan påverka hela familjen negativt.

Tidigare forskning har främst fokuserat på mammors upplevelser av graviditet och föräldraskap och inte inkluderat pappor. Margareta Widarssons avhandling visar att blivande mammor och pappor har individuella behov av stöd samt att pappor vill vara delaktiga men ibland inte vet vad som förväntas av dem. De beskriver även behov av att få dela erfarenheter med andra i samma situation.

Under tidigt föräldraskap upplever mammor mer depressiva symtom än pappor. Mammor upplever också mer föräldrastress än pappor frånsett då det gäller ’social isolering’, det vill säga brist på sociala kontakter förutom med partnern. Det finns samband mellan föräldrastress och oenighet i förhållandet. Mammor upplever större enighet i förhållandet jämfört med pappor. ’Hushållsuppgifter’ är det enda område där pappor uppger större enighet än mammor.

- Vården behöver synliggöra den blivande pappan och uppmärksamma föräldrars specifika behov samt öka medvetenheten om gendernormer. Det handlar om rätt stöd, i rätt tid, till rätt förälder, sammanfattar Margareta Widarsson.

Disputation

Tid:             28 januari 2015, kl 13:00

Plats:          Samlingssalen, ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås

Titel:          Journey from Pregnancy to Early Parenthood - Perceived Needs of Support, Fathers' Involvement, Depressive Symptoms and Stress

Opponent:  Professor emeritus Berit Lundman, Umeå universitet

För mer information kontakta:

Margareta Widarsson, leg. barnmorska och barnsjuksköterska
070-285 82 91


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl