2015-03-26 08:00Pressmeddelande

Rapportering viktigt verktyg för att minska vårdskadorna

null

Rapportering av risker och tillbud är ett viktigt verktyg i landstingets arbete för att förbättra patientsäkerheten. 2014 rapporterade medarbetare i landstingets olika verksamheter totalt 8 800 avvikelser. Även patienter har numera möjlighet att rapportera in i avvikelsesystem.

- Landstingets arbete för att höja patientsäkerheten handlar om att vidta åtgärder för att fel som görs inte upprepas. Genom att risker och tillbud rapporteras ser vi var bristerna finns. Ett bra exempel är vårdrelaterade infektioner som tack vare ett engagerat och strukturerat arbete kraftigt har minskat på sjukhusen, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Engagemanget för att förbättra vården i länet är stort och har haft effekt. I den nationella jämförelse som Sveriges Kommuner och Landsting gör är Västmanland enda landsting som tagit två kliv uppåt i rankingen.

Västmanland klarade också samtliga fem grundgrav och sex indikatorer i Patientsäkerhetsöverenskommelsen 2014 vilket gav ett tillskott om 19 miljoner kronor från staten.

Några åtgärderna som genomfördes 2014 för att förbättra patientsäkerheten:

  • Patientsäkerhetsorganisationen har förstärkts, bl a med analysledare.
  • Bättre introduktion och uppföljning av inhyrd personal.
  • Mätning av patientsäkerhetskulturen.
  • Flera instruktörer i förflyttningskunskap har utbildats.
  • En särskild årlig utmärkelse – Säkerhetsnålen – har instiftats.

I vår anordnar landstinget en Patientsäkerhetsdag, den 15 april i Köping och den 16 april i Västerås.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg (S), landstingsråd
076-770 44 32


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl