2021-03-09 15:01Pressmeddelande

Projektmedel till Mälardalens högskola för elektrifieringshubsprojekt

Regionstyrelsen har beslutat att bevilja 4, 5 miljoner kronor i projektmedel från 1:1-anslagen till Mälardalens högskola för genomförandeprojekt av elektrifieringshub.

Målet är att skapa förutsättningar för storskaliga projekt och systemlösningar. Tillsammans med näringslivet och andra intressenter kommer akademin driva på kunskapsutvecklingen för att utveckla lösningar inom elektrifiering, energi och mobilitet.

Mälardalens högskola utvecklar tillsammans med näringslivet och andra intressenter lösningar och driver på kunskapsutvecklingen inom elektrifiering, energi och mobilitet med fokus på att stärka konkurrenskraften i regionen.

Klimat- och miljöomställningen är en ödesfråga. Region Västmanland tar nu en mer aktiv roll i att understödja utvecklingen mot elektrifiering och en mer hållbar ekonomi. Det är en viktig satsning som stärker konkurrenskraften i hela regionen, säger Magnus Ekblad (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Projektet kommer som följd av en förstudie som 2020 genomfördes på initiativ av Region Västmanland och Västerås stad tillsammans med flera aktörer från näringslivet och akademin. En bred omvärldsanalys har visat på konkreta områden där ett gemensamt projekt kan göra skillnad.

Kraftsamlingen och det inledande arbetet har gett resultat. Det är välkommet att vi nu går vidare från förstudie till projekt för genomförande. Vi ser fram emot högskolans del i det fortsatta arbetet för att vi gemensamt ska ta kliv framåt i frågan, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Projektet omfattar förutom Västmanland även Sörmland, Östergötland, Uppsala och Örebro län. Projektperioden är januari 2021 till och med mars 2023. Hela projektet kommer huvudsakligen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med 10,6 miljoner kronor och resterande finansieras av projektpartnerna inklusive näringslivet, Västerås stad och Region Västmanland.

För mer information:

Denise Norström (S) Regionstyrelsens ordförande
Tel. 021 - 17 46 77

Magnus Ekblad (C) Regionråd med ansvar för regional utveckling
Tel. 021 - 17 45 14

Christer Alzén Verksamhetschef, Näringsliv och kompetensförsörjning, Regionala utvecklingsförvaltningen
Tel. 021 - 481 82 73 


Ämnen: Politik

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.