2015-03-25 11:46Pressmeddelande

Primärvårdsakut ska starta – men även lösningar på kort sikt krävs

null

- Vi står fast vid att en primärvårdsakut ska etableras på sjukhusområdet i Västerås. Men eftersom inga realistiska anbud kommit in har upphandlingen avbrutits. Vi diskuterar nu hur formerna för primärvårdsakuten kan se ut istället.

Det säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S) med anledning av den ansträngda situationen vid akutmottagningen i Västerås.

Hon ser flera fördelar med en primärvårdsakut på sjukhusområdet:

  • Patienterna får vård på rätt vårdnivå.
  • Kortare väntetider.
  • Ökad patientsäkerhet.
  • Bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Parallellt med denna mer långsiktiga lösning pågår diskussioner inom Västmanlands sjukhus om hur arbetsbelastningen på akutmottagningen på kort sikt kan underlättas, genom ett annat sätt att arbeta och därmed underlätta flödena.

Sedan 2007 har antalet besök vid akutmottagningen i Västerås ökat med 25 procent. Utvecklingen är inte unik för Västmanland, situationen är likartad i alla landsting. Många besökare skulle kunna tas om hand i primärvården, på vårdcentralerna eller genom att en primärvårdsakut fanns i anslutning till sjukhuset.

- Erfarenheten från andra landsting som har någon form av primärvårdsakut i anslutning till sjukhuset är positiv. Tyvärr tar det tid att etablera en ny mottagning som ska vara öppen alla dagar i veckan, därför måste vi arbeta parallellt för att hitta lösningar som snabbt ger resultat, säger Pernilla Rinsell, ansvarigt landstingråd (MP) för primärvården.

- Invånare ska känna sig trygga i att de kan söka och få akut vård. Man kan alltid ringa till 1177 och få råd och stöd direkt från kvalificerad sjuksköterska och även guidning kring var man ska söka vård.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP)
021-17 43 57


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl