2020-04-08 14:39Pressmeddelande

Pressinbjudan: webb-sänd presskonferens 9 april kl. 10.15

Webb-sänd presskonferens 9 april kl. 10.15

Region Västmanland bjuder in till en webbsänd presskonferens för att informera om aktuell lägesbild i länet med anledning av covid-19. Lägesbilden kommer att handla om läget i länets näringsliv, om smittläget och vikten av att följa föreskrifter för att minska risken för smittspridning samt om Region Västmanlands lägesrapportering.

Vid presskonferensen medverkar följande talespersoner från Region Västmanland

  1. Maria Linder. Regional utvecklingsdirektör, lämnar lägesrapport om stödinsatser för länets näringsliv
  2. Jan Smedjegård. Smittskyddsläkare, lämnar lägesrapport om smittläget samt om vikten att följa föreskrifter och att tex inte resa i påsk
  3. Jan Hallberg. Administrativ direktör, presenterar Region Västmanlands rutin för att kommunicera lägesrapporter.   

Presskonferensen sänds på denna länk! https://youtu.be/-ZR-H7O4RWM

Länken aktiveras kl. 10.15 den 9 april. Ingen föranmälan krävs.

Webbsändningen avslutas efter lägesrapporteringen. De medverkande talespersonerna finns tillgängliga för intervjuer på telefon fram till klockan 11. 

Maria Linder. Tel. 021- 17 65 73

Jan Smedjegård. Tel. 021-17 51 21

Jan Hallberg. Tel. 021- 17 51 45

Ytterligare frågor därefter hänvisas till Region Västmanlands presskontakt:

press@regionvastmanlands.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.