2019-05-07 06:50Pressmeddelande

Pressinbjudan: Vägledarforum om jämställdhet och mångfald

Torsdag den 9 maj kl. 08:30-15:00 Elite Stadshotellet, Västerås

Välkommen till en temadag som handlar om mångfald och jämställdhet när det kommer till yrkes- och utbildningsval.

I en tid då näringslivet och andra aktörer i samhället brottas med utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, är det viktigare än någonsin att arbeta för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval. Alla aktörer behöver bli bättre på att inkludera och ta tillvara på den dolda och i vissa fall outnyttjade kompetens som finns hos alla.

Ur programmet 9 maj:

Tror du att tjejer och killar tar del av studie- och yrkesvägledning i samma utsträckning?
Ta del av erfarenheter från Region Dalarnas projekt ”Plugga klart”. Karin Funcke, projektledare Region Dalarna, delger intressanta resultat från projektet.

I stora delar av västvärlden har kvinnors utbildningsnivå passerat männens!
Det skiftet påverkar vårt samhälle på alla nivåer. Vad blir resultatet när alla jobb kräver utbildning men en växande grupp unga män inte klarar sig genom grundskolan? Emma Leijnse är journalist som har rest genom Sverige för att utforska hur vårt samhälle förändras när kvinnor tar över universiteten.

För ytterligare information och anmälan:
Anna Wahlgren. Projektledare Region Västmanland
Tel: 070-141 27 24
E-post: anna.wahlgren@regionvastmanland.se

Vägledarforum är ett samarrangemang mellan Region Västmanland, Handelskammaren Mälardalen, Svenskt Näringsliv och Arbetsmarknadskunskap.


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presstjänst dagtid
Presstjänst dagtid
Kontakta presstjänsten på vardagar kl 08 - 16:30.
Presstjänst jourtid
Kommunikatör i beredskap
Presstjänst jourtid
Vid pågående allvarlig händelse kvällar, nätter och helger. Kontakta Kommunikatör i beredskap.