2017-06-14 08:30Pressmeddelande

Pressinbjudan: Uppföljning av Regionalt utvecklingsprogram

null

Fredag den 16 juni arrangeras ett uppföljningsseminarium kring det regionala utvecklingsprogrammet för Västmanland. Bland programpunkterna finns bland annat vårt styrkeområde automation samt regional samverkan kring integration, där Företagarna berättar hur man hjälper nyanlända till jobb och företagande i länet.

Västmanlands regionala utvecklingsprogram innehåller sex insatsområden som alla ska verka för att nå det övergripande målet, "En hållbar tillväxt och utveckling inom Västmanland". Nu på fredag arrangerar vi ett seminarium för uppföljning av programmet, då vi tittar på vad vi åstadkommit hittills och hur vi bäst jobbar vidare.

Media hälsas välkomna!

Regionalt utvecklingsansvar

Vid årsskiftet tog Region Västmanland över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer ska samverka i viktiga frågor som påverkar länets framtid och utveckling. Tillsammans kan och vill vi arbeta för att Västmanland ska vara ett attraktivt län för dig att bo och leva i.

Program 16 juni

Tid: Fredag den 16 juni kl 9-12

Plats: Aros Congress Center, Västerås

9.00 – Inledning: Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande, och Minoo Akhtarzand, landshövding.

9.15 – Uppföljning av målen i RUP: Hur ser utvecklingen ut inom olika insatsområden? Simon Bölling, analytiker, Region Västmanland.

9.45 – Dynamiskt näringsliv: styrkeområde automation.
- Västmanlands betydelse och position inom styrkeområde automation och kopplingen till satsningar nationellt och inom EU.
- Några exempel på resultat och effekter så här långt.
- Det fortsatta arbetet – vilken potential finns?

Medverkande: Erik Asph Hennerdahl, VD Create; Catarina Berglund, processledare Automation Region; Viktor Kjellberg, entreprenör Sally R; Mikael Hjorth, utvecklingsledare Region Västmanland.

(10.40 – Paus)

10.50 – God livsmiljö och rätt kompetens: den regionala samverkan inom integrationsområdet, med kopplingar till flera målområden inom RUP.
- Goda exempel på utvecklingsarbete
- Det fortsatta arbetet – vad är viktigt att tänka på?

Medverkande: Jeanette Källstad, integrationsstrateg Region Västmanland; Petteri Hällström, utredare integration Länsstyrelsen Västmanlands län; Ove Jansson, projektledare Företagarna; Petra Eriksson Hallin, projektledare Region Västmanland.

11.40 – Framåtblick – hur arbetar vi vidare med RUP, hur ser processen ut inför nästa RUP?

11.50 – Summering av Denise Norström och Minoo Akhtarzand.

Det går att följa delar av seminariet via regionens Facebook-sida.

För mer information, kontakta:

Christer Alzén, verksamhetschef näringsliv och samhällsutveckling
christer.alzen@regionvastmanland.se
070-603 56 31

 

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl