2018-10-25 13:00Pressmeddelande

Pressinbjudan! Så får vi fler unga att klara av gymnasiet.

null

Välkommen att ta del av arbete, forskning och ungdomarnas egna berättelser samt konkreta metoder för ett framgångsrikt arbete att få fler elever att nå gymnasiebehörighet.

- Under snart tre år har jag haft glädjen att följa fem regioner och ett 30 tal kommuner i deras strävan att hitta metoder och samarbeten för att stötta ungdomar att nå en viktig milstolpe i sina liv, nämligen att slutföra sin gymnasieutbildning, säger Charlotta Larspers, länsprojektledare, Region Västmanland.

- En otrolig resa som jag och projektledarna i Västmanlands kommuner vill dela med oss av till er och då främst genom de fantastiska projekt som vi har haft här i Västmanland, avslutar Charlotta.

Program 29 oktober

08:30 – 09:00 Fika och registrering

09:00 – 09:20 Välkomna och presentation

09:20 – 10:05 Bryt Stigmat. Sandra Trillkott
Med berättelser från sitt eget liv berättar Sandra Trillkott om hur stigmatiseringen av psykisk ohälsa påverkar unga idag.

10:05 – 10:30 #jagmed och Risbroskolan
Projektledaren för #jagmed berättar om metodutvecklingsarbetet i Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg tillsammans med en studiepedagog som informerar om arbetet som gjorts på Risbroskolan med en modell för mentorskap och studiepedagoger.

10:30 - 10:45 Paus

10:45 – 12:10 #jagmed Västerås stad Tillberga och Viksäng

Ta chansen att komma och lyssna på två av Västerås grundskolor som har deltagit i #jagmed. Skolorna har utvecklats utifrån sina unika förutsättningar på ett mycket spännande sätt genom ett elevnära arbete för ökad närvaro samt genom anpassningar i studier och miljö. Skolornas arbete stämmer väl in i det som även forskningen säger fungerar, här kopplar vi det samman med Malin Gren Landells utredning Att vända frånvaro till närvaro. Gäst: Malin Gren Landell, psykolog och medicine doktor och regeringens utredare att vända frånvaro till närvaro. Malin är också aktuellt med sin nyutgivna bok "Främja närvaro"

12.10 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:00 7tjugo och empowermentpedagogik
Anders Bjurström och Mats Engberg från Swedish Empowerment Center föreläser om 7TJUGO och empowermentpedagogiken. Vikten av att finna en spelidé som leder till att den vi möter finner vilja, mod och motivation att bli ett ansvarstagande subjekt i sitt eget liv och hur man får det att fungera i praktisk verksamhet.

14:00 – 14:20 Paus

14:20 – 15:45 Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). En ungdoms erfarenheter och #jagmed

Sedan 2005 har kommunerna lagstadgad skyldighet att kontakta unga under 20 år som inte går i gymnasiet i syfte att erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. I januari 2015 förtydligades och skärptes kraven. Under #jagmed i snart tre års tid har KAA utvecklats i Västmanland och vi är idag på väg mot en väl fungerande verksamhet i hela regionen. Vi får lyssna på kommunernas projektledare när de berättar om vikten av en tydlig, prioriterad och bra organisation, hur man får till en prestigelös men komplex samverkan som gör arbetet möjligt och hur man når de som inte alltid vill bli nådda.

#jagmed och Västmanland har under dessa år även haft hand om ett nätverk för KAA i hela Östra Mellansverige. Här har vi skaffat oss en riktigt bra kunskapsbas och tagit del av och medverkat till arbetet som gjorts av Regeringskansliets samordnare för unga som varken arbetar eller studerar och samordnaren för KAA, skolverket och SCB samt Livsmedelsverket.

15:45 - 16:00 Avslut

Information:

Konferensen är kostnadsfri, lunch ingår

Tid och plats:

29 oktober 09:00 – 16:00
Aros Congress Center. Västerås

För anmälan:

Skicka ett mail till charlotta.larspers@regionvastmanland.se om att du vill delta
(OBS! Du får du ett mail med länk till anmälan)

Övriga frågor:
charlotta.larspers@regionvastmanland.se eller marita.garman@arboga.se

Om projektet #jagmed

#jagmed är ett samverkansprojekt i Östra Mellansverige där Regionförbundet Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Östergötland samverkar. Arbetet genomförs inom ett 30-tal lokala delprojekt i de medverkande regionerna. Projektet ska utveckla metoder som motverkar studiemisslyckanden och avhopp från gymnasieskolan och som bidrar till att unga kan återgå till studier, praktik och arbete.

Målgruppen för #jagmed är ungdomar mellan 15 och 24 år som har hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap på grund av att de inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier.

Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige) med 63 miljoner kronor. Totalt 90 miljoner kronor med de medel som aktörerna själva avsätter i projektet. #jagmed. Projektet pågår 2015 - 2018. Mer information finns på Regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.
Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl
Anders Åhlund
Regiondirektör
Anders Åhlund
Kommunikatör i beredskap
KIB
Kommunikatör i beredskap