2017-11-23 09:00Pressmeddelande

​Pressinbjudan: Heldag om mat och hälsa - med fokus på fett

null

Intresset för mat och hälsa blir allt större. Trots att det finns en god vetenskaplig grund för vad som är bra mat växer förvirringen, inte minst till följd av alla rapporter om bra respektive dålig mat som ges stort utrymme i media. Ena veckan ska vi hålla oss till en diet, nästa vecka till en annan. Förvirringen drabbar inte bara konsumenterna, även vårdpersonalen påverkas.

- Det är svårt för våra medarbetare att veta hur man ska prata om mat med patienterna. Med denna utbildningsdag vill vi ge medarbetarna kunskap om den evidens som finns inom området, så att de kan ge kostråd baserat på den samlade forskningen och inte på enstaka rapporter eller eget tyckande, säger Mattias Damberg, medicinsk utvecklingschef inom Region Västmanland och ledamot i Läkemedelskommitténs expertgrupp för levnadsvanor som anordnar utbildningsdagen.

Utbildningsdagen sätter maten och fettet i fokus och innehåller bland annat:

  • Från fettsyror via kostforskning till tallriken.
  • Vad säger de Nordiska näringsrekommendationerna om fett
  • Från Livsmedelsverkets rekommendationer till kostråd
  • Mat, myter och fetter
  • Att förebygga kronisk sjukdom genom goda levnadsvanor

Tid:      Torsdag 7 december, kl 09:00-15:45
Plats:   Aros Congress Center, Västerås

Läs mer i bifogat program och presentation av föreläsarna.

Media hälsas välkommna!

  

För mer information kontakta:

Mattias Damberg, medicinsk utvecklingschef
072-153 03 70, mattias.damberg@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl