2017-06-15 08:30Pressmeddelande

Pressinbjudan: Framgångsrik besöksnäring skapar sysselsättning i hela regionen

null

På måndag den 19 juni arrangerar Tillväxtverket "Turismens årsbokslut" där siffrorna för turismens omsättning i Sverige 2016 presenteras. Bland annat visar det att besöksnäringen i Västmanland nu sysselsätter 10 procent fler än år 2010. Näringsminister Mikael Damberg (S) medverkar och kommenterar utvecklingen nationellt. Tillväxtverket har i år valt att förlägga arrangemanget på Kokpunkten i Västerås med Region Västmanland som värd.

– Vi ser att turismnäringen utvecklas positivt och att allt fler i näringen erbjuder upplevelser som lockar långväga besökare. Detta är något som vi, regionen tillsammans med näringen, måste fortsätta att utveckla, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västmanland.

Besöksnäringen skapar värde

Tillväxtverket presenterar siffror för turismens omsättning i hela Sverige för år 2016, och visar hur stor betydelse turismen har för Sverige när det gäller jobb och export. Region Västmanland visar även ytterligare siffror för besöksnäringens utveckling i Östra Mellansverige, genom kompletterande statistik.

Platsen för arrangemanget, Kokpunkten/The Steam Hotel, är vald utifrån att det är ett bra exempel på hur företagsutveckling inom turism kan se ut. Med utgångspunkt i det gamla ångkraftverket har de har skapat en destination och upplevelse som bidrar till såväl kulturminnesvård som utvecklingen av Västmanlands turism.

Bättre gästupplevelser genom mer data

Regionen mäter besöksnäringen enligt egna metoder som utöver nationell tillväxtdata även fokuserar på ökad lönsamhet hos varje enskild aktör. Förutom att redan beskriva marknaden med antal gästnätter och spenderade pengar från besökare, ger den extra datan de enskilda företagen stöd och möjlighet att förbättra upplevelsen vid besöket och öka lönsamheten på befintliga gäster.

– Genom att undersöka mer hur företagen mår kopplat till hur väl de presterar kan vi se vilken hjälp företagen behöver för att skapa ännu bättre gästupplevelser och hållbara verksamheter, säger Henrik Wester, turismchef i Region Västmanland.

Se hela programmet på Tillväxtverkets webb: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/evenemang/seminarier-och-evenemang/2017-05-19-turismens-arsbokslut-2016.html

För frågor eller mer information om besöksnäringen i Region Västmanland, vänligen kontakta:

Henrik Wester, turismchef
henrik.wester@regionvastmanland.se

Region Västmanland stödjer utvecklingen av en hållbar och mer lönsam turismnäring i Västmanlands län och Stockholm-Mälardalsregionen. Den strategiska ansatsen är att skapa en hållbar turismnäring utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Visionen är att länets turismnäring ska fördubblas från 2010 till 2020 genom att alla turistföretag och besöksmål i Västmanlands län blir hållbara och kvalitetssäkrade samt att utvecklingen i länet är en förebild för landets turismnäring.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl