2021-08-24 12:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: digital konferens 3 september om strategin för ett livskraftigt Västmanland

Region Västmanland firar ett år med strategin för ett livskraftigt Västmanland.
Hur går det med utvecklingen i länet? På en digital konferens den 3 september följer Region Västmanland upp de mål och delmål som satts upp i länets regionala utvecklingsstrategi.

Pressen hälsas välkommen att medverka vid den digitala konferensen och ta del av statistik och flera viktiga initiativ och satsningar för länets utveckling.

I juni 2020 beslutade Region Västmanland om en ny regional utvecklingsstrategi som sträcker sig till år 2030. Strategin är ett styrdokument för länets utvecklingsarbete och handlar bland annat om en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för hela Västmanland.

Konferensen sänds online den 3 september kl. 13.00-16.00

Region Västmanland bjuder in till en digital konferens där statistik om utvecklingen i länet det kommer att presenteras. På konferensen kommer även viktiga regionala satsningar och initiativ lyftas.

Välkommen att läsa mer och följa sändningen som sänds på Region Västmanlands webbplats.

https://regionvastmanland.se/utveckling/livskraftigtvastmanland/digital-konferens  

Fakta om den regionala utvecklingsstrategin

Region Västmanland ansvarar för det regionala tillväxtarbetet i länet och har i uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Västmanlands län och samordna insatser för att genomföra den. Strategin fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för länets kommuner och länsstyrelsen och inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, kulturinstitutioner och civilsamhället. Strategin är ett politiskt dokument och revideras varje mandatperiod. Den 16 juni 2020 beslutade Region Västmanland om en ny regional utvecklingsstrategi som sträcker sig till år 2030.

Kontaktpersoner

David Lundgren. Regional utvecklingsstrateg
Tel: 021-481 82 87
E-post: david.lundgren@regionvastmanland.se

Maria Linder. Regional utvecklingsdirektör
Tel: 021 17 65 73
E-post: maria.linder@regionvastmanland.se

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.