2019-11-07 10:30Pressmeddelande

Pressinbjudan! Besöksnäringen håller kunskapskonferens i Västerås

Tårtbuffé vid Karmansbo herrgård. Foto: Per GrothTårtbuffé vid Karmansbo herrgård. Foto: Per Groth

Pressen hälsas välkommen att närvara vid Östra Mellansveriges kunskapsdag om besöksnäringen den 8 november kl. 09:30- 15:00 på Aros Congress Center i Västerås.

För första gången arrangeras en kunskapsdag om besöksnäringen i Östra Mellansverige. Detta är starten för ett årligt återkommande evenemang för tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med frågor som berör besöksnäringen, tex. samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur.

Årets tema är hållbar utveckling och kommer att beröra bland annat:

Översiktsplanering
Turistisk infrastruktur
Stöd för företagens utveckling
Etableringsfrämjande

Här finns programmet för dagen.

Turismen i Sverige omsatte 337 miljarder kronor under 2018 och ökade med 6 procent jämfört med året innan. Turismen växer i takt med svensk ekonomi i stort, men visar över tid en starkare utveckling vad gäller export och sysselsättning. Resandet i världen växer och från jordens alla hörn kommer människor som vill upptäcka Sverige som destination. Under 2018 stod turisterna från utlandet för 43 procent av Sveriges totala intäkter från turism. År 2000 var andelen 27 procent.

Besöksnäringen i Östra Mellansverige, där fem regioner samarbetar, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Östergötland, Region Örebro län omsatte 2017 nära 24 miljarder kronor och sysselsatte 2018 16 000 personer. Sedan 2010 har omsättningen ökat med 20 procent och antalet sysselsatta med 18 procent.

Besöksnäringen är komplex, mångfacetterad och en jobbmotor. Näringen består av många olika verksamheter, allt från sommaröppna caféer till stora kongressanläggningar, naturturismföretag och transportbolag, friluftsmuseum till köpcentrum. Många av besöksnäringens verksamheter och är samtidigt beroende av t ex väl fungerande infrastruktur, kollektivtrafik och smidig tillståndshantering. Besöksnäringen är för många en första erfarenhet av arbetslivet, näringen är sysselsättningsintensiv och skapar sysselsättning i hela landet.

Kontaktpersoner:

Karin Södergren, Destinationsutvecklare, Region Uppsala. 076–1182110
Henrik Wester, Turismchef, Västmanland Turism, Region Västmanland. 070–4187959
Malin Thunborg, Enhetschef, chef Region Östergötland. 010-103 65 30
Malin Wistrand, Utvecklingsledare Turism, Region Örebro län. 072-142 11 35
Ola Nilsson, VD, STUA. 0155 - 22 27 74Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.