2022-03-16 08:17Pressmeddelande

Pressinbjudan:

Pressen hälsas välkommen att delta när elever från en klass vid ABB-gymnasiet visar sina programmerade AR-upplevelser (AR=augmented reality) gjorda för en nyutvecklad mobilapp – Hubbla, som ska locka barn och unga att upptäcka länets kulturarv på ett aktivt sätt.

Den 17 mars kl. 12.45 sker visning vid Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2. Med vid visningen finns projektledare Karin Engström för att berätta om projektet samt även företaget Mindflower som gör den tekniska utvecklingen.

Ingen föranmälan behövs.

Utvecklingen av mobilappen sker i ett projekt som drivs av Region Västmanland och går under benämningen KulturarvsberättARna. Med en app i mobilen ska användare kunna utforska och lockas till platser med historia och konst i Västmanland. I stället för att kanske hitta en skylt som beskriver något får användaren en upplevelse i form av AR, film, bild eller ljud i sin mobil och du måste ta dig till de exakta geografiska punkterna. Målgruppen är barn och unga och dess innehåll utvecklas för att upplevas som lekfullt. Innehåll kommer att produceras både av konstnärer och barn och unga själva. Statens kulturråd har beviljat medel för att genomföra projektet.

Varför KulturarvsberättARna?

I pandemins spår har många tillbringat lång tid hemma, varit stillasittande och inte rest särskilt mycket. Samtidigt har fler börjat upptäcka och undersöka sitt Västmanland. Många har blivit nyfikna på att hitta fler intressanta platser och utflyktsmål.

Den digitala tekniken ger möjligheter som Region Västmanland har velat utveckla. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att vi möjliggör för fler barn och unga att få uppleva, uttrycka sig och att deras berättelser tas tillvara. Det här är också något man kan göra på egen hand.

Genom insatserna vill vi använda digitala och tekniska lösningar för att få barn och unga att komma närmare kultur, för att de ska känna tillhörighet till sin historia, locka till rörelse och göra deras röster hörda. Med appen får man en förstärkt kulturupplevelse när man befinner sig på en specifik plats. Det kan liknas vid kulturorientering.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Engström
Kulturutvecklare/projektledare Kulturutveckling Region Västmanland.
Tel: 021-17 61 68 
E-post: karin.engstrom@regionvastmanland.se


Ämnen: Kultur

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.