2020-11-16 08:00Pressmeddelande

Premiär! Mälartåg - Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping

Mälartåg höst. Fotograf: Matthias PfeilMälartåg höst. Fotograf: Matthias Pfeil

Premiär för Mälartåg på linjen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping

I dag den 16 november gör det nya dubbeldäckartåget Mälartåg premiär på linjen Sala-Västerås-Eskilstuna-Katrineholm-Linköping. Det innebär att det nu rullar ett stort och modernt regionaltåg på linjen och fler kommer inom kort. De nya tågen har fler sittplatser som bidrar till att de som måste resa för jobb och studier får en säkrare och tryggare resa.

Inom ett år har vi fyra nya Mälartåg i trafik mellan Sala – Linköping och dessutom kommer sex befintliga regionaltåg (X50) på linjen att rustas upp under 2021 med ny inredning och bekvämligheter. Tågen är en viktig framtidssatsning för Mälardalen. I rådande läge bidrar de nya tågen med betydligt fler sittplatser. Det gör att resenärer som måste resa får mer utrymme i tågen och lättare kan hålla avstånd ombord, säger Tommy Levinsson (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Region Västmanland.

Sala- Ransta-Västerås-Kolbäck-Kvicksund-Eskilstuna-Hälleforsnäs-Flen-Katrineholm-Norrköping-Linköping blir den fjärde linjen i Mälardalen som trafikeras med Mälartåg. Trots rådande läge till följd av corona är det många som behöver resa till jobb och studier.

Det nya toppmoderna fordonet ger en enklare och bekvämare resa. Det är specialanpassat för regionaltågstrafik med hög komfort och goda möjligheter att arbeta ombord. Fordonet har tre gånger så många sittplatser, 357, jämfört som tåget det ersätter. Även nya avgångar från mitten på december kommer att innebära fler sittplatser i rusningstid och att resenärerna kan få mer utrymme i tågen.

De nya, moderna tågen är ett mycket välkommet tillskott för Sala kommuns invånare, inte minst för alla de som pendlar till arbete eller studie på annan ort. De nya tågen och den utökade trafiken kommer att bidra till att göra Sala kommun ännu mer attraktiv för boende och företagsetableringar, och bidra till hållbart resande, säger Anders Wigelsbo (C) Kommunstyrelsens ordförande, Sala kommun.

Totalt kommer fyra Mälartåg att trafikera linjen genom Västmanland, Sörmland och Östergötland. Efter premiären med det första tåget den 16 november sätts det andra i trafik i mitten på december och ytterligare två tillkommer under nästa år. Trafiken på linjen kompletteras med sex befintliga regionaltåg som rustas upp och moderniseras under 2021.

Det är glädjande att moderna Mälartåg nu rullar i Mälardalen. I rådande läge ska vi bara resa när vi måste. Men de här tågen är en viktig satsning in i framtiden, för en kollektivtrafik som underlättar människors vardag är en förutsättning för att Mälardalen ska utvecklas på ett hållbart sätt, säger Arne Andersson, direktör Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland.

Om Mälartåg

De nya dubbeldäckartågen är tillverkade i Schweiz. Varje tågsätt är utrustat med 333 sittplatser och 24 fällstolar. De fasta sittplatserna är ställbara och har arbetsbord, tillgång till wifi, läslampor och eluttag. På Mälartåg finns klimatanläggning och resenären kan också ta med sin cykel. Det finns plats för upp till sex cyklar i varje tågsätt, och det är tillåtet att ta med en cykel per resenär i mån av plats. Alla entrédörrar har insteg i nivå med plattform och tågen uppfyller de senaste kraven på tillgänglighet.

Se bifogad linjekarta för de fyra linjer nedan som trafikeras av Mälartåg

- Örebro- Arboga-Eskilstuna-Stockholm (Uppsala)
- Hallsberg-Katrineholm-Stockholm
- Norrköping-Nyköping-Stockholm
- Linköping – Norrköping-Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Sala

SJ är trafikoperatör

SJ är under innevarande trafikavtal trafikoperatör för Mälartåg och ansvarar även för Mälartåg Kundservice. Man kan resa med periodbiljetten Movingo eller samma biljetter som gäller på SJ Regional, dvs även Länskort eller SJs enkelbiljetter, endagsbiljetter och 10-biljetter. Man kan köpa Movingo periodbiljett i Movingo-appen eller på movingo.se. Den och övriga biljetter köps även i SJs app, på sj.se eller hos SJs ombud. Länskorten köps till exempel hos VL,  Sörmlandstrafiken eller Östgötatrafiken.

Sök resa och tidtabeller på sj.se eller se tidtabeller på malartag.se.

Produktblad för Mälartåg bifogat.

Kontaktpersoner:

Tommy Levinsson, (S) regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden
Tel: 072-153 00 82
E-post: tommy.levinsson@regionvastmanland.se

Arne Andersson, direktör Kollektivtrafikförvaltningen
Tel: 021-173054, 072-146 09 54
E-post: arne.andersson@regionvastmanland.se

Anders Wigelsbo, (C ) Kommunstyrelsens ordförande Sala Kommun
Tel: 0224-74 71 00
E-post: anders.wigelsbo@sala.se

Bakom Mälartåg står Mälardalstrafik som är ett samarbete mellan regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Den avtalade trafiken utförs under innevarande trafikavtal av SJ och Åkerbergs Trafik. Läs mer på www.malardalstrafik.se och malartag.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.

Relaterad media