2021-03-16 13:54Pressmeddelande

Planerade vaccinationer med AstraZenecas vaccin pausas  

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. 

Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen. 

Vi har på morgonen fått information om att Folkhälsomyndigheten pausar all vaccination med AstraZenecas vaccin tillsvidareOrsaken är att man utreder ett eventuellt samband mellan en ovanlig form av blodlevringsrubbning och vaccinet, säger Jonas Ekström, överläkare och vaccinationssamordnare Region Västmanland. 

Vaccinationsbokningen via 1177.se stängs tillfälligt 

I Västmanland handlar det om ca 3500 invånare den här veckan och ytterligare 2500 under de kommande två veckorna som är inbokade för vaccination med AstraZenecas vaccin. Alla kommer att kontaktas eller få en kallelse med ny tid hem med posten. Exakt när, beror på tillgången av andra vacciner. Hör man inget så gäller den tid man fått för vaccination, säger Jonas Ekström. 

Personer som fått sin första dos av AstraZenecas vaccin  

Den som redan fått sin första dos av AstraZenecas vaccin behöver inte vara orolig, men ska vara observant på om man inom två veckor från vaccinationen får blåmärken eller hudblödningar (blå-röda prickar/fläckar i huden) utan att man slagit sig. Man ska då kontakta sjukvården för en bedömning, avslutar Jonas Ekström.  

Som en konsekvens av att användningen av AstraZenecas vaccin pausas kommer fas 2 förlängas i tid 

Kontaktperson: 

Jonas Ekström
,
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se

Bakgrund
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet. 

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in. 

Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd mot covid-19 och det totala antalet vaccindoser som hittills givits uppgår till 17 miljoner. Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.