2022-03-17 12:27Pressmeddelande

Pilotprojekt för hemsjukvård av barn i Västmanland

Hemsjukvård barn är ett nystartat pilotprojekt i Region Västmanland. I första hand erbjuds hjälp till barn 0–18 år med svåra eller kroniska sjukdomar. Målet är att minska antalet sjukhusbesök och inläggningar på vårdavdelning och samtidigt uppnå ökad livskvalité med färre resor till sjukhus.

Hemsjukvården ska ge en trygg och nära vård i hemmet som är anpassad till barnet och barnets familj. Vi har länge sett behovet och är glada och stolta över att nu kunna börja erbjuda detta, säger Åsa Hedblom, verksamhetschef på Barnkliniken.

Sjukvård i hemmet har saknats för svårt sjuka barn i Västmanland. Det har resulterat i många sjukhusbesök och att svårt sjuka barn blir inneliggande på sjukhus. Flera familjer har utryckt önskemål om hemsjukvård till barnkliniken vid Västerås sjukhus.

Barnsjuksköterskor och en barnläkare har rekryterats till pilotprojektet. Barn som är inskrivna på specialistmottagning kommer att fortsätta vara det. Hemsjukvården ersätter inte andra verksamheter eller tar över deras insatser, utan är sjukhusets förlängda arm som bistår med stöd, hjälp och trygghet i hemmet.

Förhoppningen är att pilotprojektet kan påvisa nyttan med hemsjukvården och att arbetssättet kan behållas i befintlig verksamhet, berättar Evin Rawandi, barnsjuksköterska och projektledare för Hemsjukvård barn.

Exempel på barn med olika typer av sjukdomar som kan beviljas insatser av hemsjukvården:

- Barn med flerfunktionshinder  

- Barn med cancer

- Barn med svåra mag- och tarmsjukdomar


Kontaktperson:

Evin Rawandi, projektledare Hemsjukvård barn
E-post: evin.rawandi@regionvastmanland.se
Nås via receptionen tel: 021-17 64 64

Åsa Hedblom, verksamhetschef Barnkliniken
E-post: asa.hedblom@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 39 95Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.