2014-09-10 10:19Pressmeddelande

Påverkar valet av narkosmedel överlevnaden efter cancerkirurgi?

null

Påverkar valet av narkosmedel chansen att överleva efter en canceroperation? Det ska en ny forskningsstudie, under ledning av ett forskarteam vid Centrum för klinisk forskning i Västerås, undersöka.

- Djurförsök har visat att valet av narkosmedel påverkar risken att få dottersvulster och återfall i olika cancersjukdomar. Det är långt ifrån självklart att det som är sant för exempelvis råttor också är det för människor, och det är detta vi vill ha svar på, säger docent Mats Enlund, vid Centrum för klinisk forskning och Operationskliniken i Västerås, som leder studien.

Det är effekten av de två vanligaste sömnmedlen för narkos som ska undersökas för patienter med cancer i bröst, tjocktarm och ändtarm. Slumpen avgör valet av narkosmedel för deltagande patienter.

Forskningsstudien har redan startat vid Västmanlands sjukhus Västerås. Universitetssjukhuset i Lund har följt efter, och under hösten planeras universitetssjukhusen i Linköping och Örebro komma igång med studien, liksom Akademiska sjukhuset i Uppsala. Fler sjukhus i Sverige och några utomlands ska följa efter senare.

Av statistiska skäl krävs totalt 8 000 patienter för att få svar på frågan. Studien beräknas ta minst tre år, troligen längre att genomföra.

- Studien bedöms som mycket angelägen och resultatet kommer att få stor inverkan på praxis i hela världen, oavsett om misstanken kan besannas eller inte, säger Mats Enlund.

Beräknat på resultatet från en journalstudie i Västerås – ett resultat som dock får bedömas som osäkert – skulle det kunna handla om en skillnad i fem-års-överlevnad på 5 procent. För bröstcancer i Sverige skulle det innebära att ytterligare cirka 350 kvinnor når fem-års-överlevnad (7 350 mot 7000). I hela världen insjuknar mer än 1,6 miljoner kvinnor i bröstcancer. Tjocktarms- och ändtarmscancer är mindre vanliga, men globalt skulle antalet som når förlängd överlevnad vara mycket stort.

För mer information kontakta:

Mats Enlund, forskningsledare och chef för Centrum för klinisk forskning
021-17 37 75


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl