2016-04-27 13:00Pressmeddelande

​Patientsäkerhetens dag den 28 april

null

För fjärde året har invånare och medarbetare möjlighet att ta del av det stora arbete som pågår för en säkrare vård i Landstinget Västmanland.

Meningen med dagen är att visa hur vi arbetar med att förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador. Vi kommer att ge exempel på förbättringsarbeten och utvecklingsprojekt.

Vi kommer även erbjuda föreläsningar om bl.a. personcentrerad vård och om hur vi kan få patienter och närstående att medverka i olika projekt och processer. Patientens delaktighet och inflytande i sin egen vård har stor betydelse för en patientsäker vård vilket lyfts fram i och med årets tema att främja en personcentrerad vård.

Vi är stolta över det starka engagemang för patientsäkerhetsarbetet som finns hos både chefer och medarbetare. Det ska vi visa upp, för att lära av varandra.

Tid:       Torsdagen den 28 april, kl 10:00-15:00

Plats:    Ljushallen och entréhallen, Västmanlands sjukhus Västerås

Läs mer i bifogat program.

För mer information kontakta:

Rosie-Marie Fridholm, chefsjuksköterska
021-17 69 93, rosie-marie.fridholm@ltv.se


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl