2015-12-11 08:23Pressmeddelande

​Patientmaten i Västmanland tilldelas Quality Innovation of the Year 2015

null

Sedan 2011 delas Quality Innovation of the Year ut i Sverige till organisationer som kunnat presentera innovativa lösningar med tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med utgångspunkt från ett klart identifierat kundbehov. I år tilldelas priset Kost för det innovativa och mycket framgångsrika 28-rätters à la cartesystemet till patienter.

Quality Innovation of the Year delas idag ut i nio länder. Initiativtagare till priset är det finska kvalitetsinstitutet Laatukeskus och förutom SIQ i Sverige medverkar även kvalitetsfrämjande stiftelser i Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Ungern, Israel och Kazachstan och Baskien. Med Quality Innovation of the Year vill de medverkande kvalitetsinstituten ge möjlighet åt de deltagande organisationerna i de olika länderna att mäta tempen på det egna utvecklingsarbetet även internationellt och kunna jämföra sig över land- och branschgränser.

- Det är med stor glädje och stolthet som vi i år lyfter fram Kost som utvecklat tydligt innovativa arbetssätt till förmån för sina kunder, förklarar Jerry Karlsson, VD för SIQ. Med denna kvalitetsutmärkelse strävar vi mot att ge innovationer av processer, affärsmodeller och arbetssätt lika stor uppmärksamhet som produkt- och tjänsteinnovationer får idag.

Kost nominerade projekt i korthet

Kost har infört en helt ny patientmatsmeny med 28 olika maträtter att välja på vid varje måltid för att patienterna hela tiden ska hitta något han/hon är riktigt sugen på och längtar efter att få serverat. Det är samma maträtter som serveras vid varje måltid vilket ger hög valfrihet men samtidigt möjligheten att äta en favorit flera gånger.

Med det nya patientmatssystemet har Kost sparat drygt 6 Mkr årligen, minskat svinnet med 84 procent och ökat kundnöjdheten med 15 procentenheter tack vare en unik tillagnings- och logistikprocess.

Systemet är sedan tidigare klassat som “best practice” (Sveriges bästa) av revisionsbyrån EY vid den senaste benchmarkingen (juni 2015) mellan landets landsting. Kost har också vunnit Götapriset (nov 2015) för Sveriges bästa utvecklings- och kvalitetshöjande projekt inom offentlig sektor.

- Vi är så otroligt tacksamma för all den uppmärksamhet vi fått för vårt unika patientmatssystem, säger Marcus Jonasson, verksamhetschef på Kost. Jag och mina medarbetare är mycket stolta och hoppas nu på nya samarbeten med andra landsting eller offentliga verksamheter.

Domarkommitténs motivering till priset:

”En innovation som sätter kunden i fokus och ett bra exempel på effektiv hantering i kombination med en stor flexibilitet för kunden, standardisering och kundanpassning i samverkan. Med en mera effektiv styrning minskas både tiden för tillagning och kostnader samtidigt som patienternas nöjdhet ökat. Genom att kombinera fördelarna från befintliga leveranssystem som används inom svensk patientmat har Landstinget i Västmanland skapat ett helt nytt system för patientmatsprocessen med hög servicenivå, stor variation av maträtter och lågt tillagningssvinn.”

Vad händer nu?

Den svenska vinnarceremonin av Quality Innovation of the Year 2015, äger rum den 18 januari 2016 på Moderna Museet i Stockholm. Veckan därpå, den 27 januari äger den internationella ceremonin rum i Tallin i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Domarkommittén för Quality Innovation of the Year 2015 i Sverige består av:

Ann-Mari Fineman - Enhetschef IT-användning och tjänster – Vinnova
Ida Gremyr - Biträdande Professor, Industriell kvalitetsutveckling – Chalmers
Staffan Gullander, Professor - Stockholms Universitet
Jonas Malmlund Partner, Strategy & Operations – Deloitte
Karl Schultz – Partner, Knowit Business Growth och Styrelseledamot i SIQs Styrelse

För mer information kontakta:

Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ, Jerry Karlsson, Tel. 031-7231706,jerry.karlsson@siq.se
Landstinget Västmanland, Marcus Jonasson, Tel. 021-17 30 00Marcus.jonasson@ltv.se

Kost är en samverkan kring mat mellan Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län. Varje vecka lagar Kost nästan 25 000 portioner mat där huvuduppgiften är att leverera patientmat till sjukhusen i båda landstingen.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl