2016-01-26 13:23Pressmeddelande

​Patienterna ger primärvården gott betyg

null

Patienterna ger vårdcentralerna i länet överlag ett gott betyg. Mest nöjda är de med bemötandet och tillgängligheten. Det visar den nationella patientguiden där 4 100 västmanlänningar satt betyg på sitt besök på vårdcentralen.

- Primärvården är en viktig del av vården. Det är därför positivt att invånarna överlag är nöjda med sitt besök på vårdcentralen, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP). Samtidigt måste vi naturligtvis arbeta vidare för att förbättra oss.

Det är sjätte gången som patienter får möjlighet att betygsätta sitt besök på vårdcentralen. Denna gång har enkäten förnyats för att bättre fånga patienternas upplevelse av vårdbesöket. Det gör att resultatet inte är jämförbart med tidigare undersökningar.

I Västmanland är patienterna mest nöjda med bemötandet. Nio av tio anser att de blivit bemötta med respekt och på en hänsynsfullt sätt. 83 procent är nöjda med tillgängligheten medan 75 procent svarar att de skulle rekommendera vårdcentralen till andra.

Mindre nöjda är patienterna med kontinuiteten. Cirka hälften av patienterna svarar att de får träffa samma läkare eller sjuksköterska varje gång de besöker vårdcentralen.

Resultatet visar att skillnaden mellan landstingen är små, men att Västmanland ligger något under snittet för riket.

- Resultatet av patientenkäten är ett viktigt underlag i vårdcentralernas utvecklingsarbete. Det ska nu granskas på varje vårdcentral för att se hur mottagningarna utvecklas ytterligare, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lennart Iselius.

Nationell patientenkät är ett samarbete där alla landsting och regioner deltar. Enkäten koordineras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Se hela resultatet: patientenkat.se

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP)
021-17 43 57

Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör
021-17 69 99


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl