2021-10-13 12:44Pressmeddelande

Patienter med synnedsättning får hjälp med ledsagning på sjukhuset i Västerås

Från den 11 oktober är det möjligt för patienter som har en synnedsättning att få hjälp med ledsagning vid sitt vårdbesök på Västmanlands sjukhus Västerås. Patienterna kan boka ledsagning i förväg via telefon eller på plats vid sjukhusets huvudentré.

Det är sjukhusets patienttransportörer som utför ledsagning av patienter med synnedsättning. Utöver ledsagning utför de även transporter av inneliggande patienter på sjukhuset mellan vårdavdelningar och mottagningar. Inför sitt utökade uppdrag har samtliga utbildats i ledsagning av Habiliteringscentrums synenhet.

De har fått lära sig om olika tekniker för ledsagning, samt om olika varianter av synnedsättning för att få en djupare förståelse för patientgruppen, säger Anna Vestberg, enhetschef, samlad service.

Patienter med synnedsättning kan förboka ledsagning genom att ringa Kontaktcenter 021-17 30 00, knappval 1, senast dagen innan vårdbesöket. Det går även att göra en direktbokning via receptionen i huvudentrén. För att boka via receptionen krävs att man är på plats där senast  45 minuter innan sin vårdtid för att ledsagaren ska hinna möta upp och genomföra uppdraget.   

För mer information:

Anna Vestberg

Enhetschef, samlad service

021 – 17 42 06Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.