2020-12-23 09:15Pressmeddelande

Patient tvingades felaktigt

Region Västmanland har lex Maria - anmält en händelse där en patient med allvarliga symtom sökte psykiatriska akutmottagningen. Väl där ville patienten inte ta emot sjukhusvård men bedömdes av icke legitimerad läkare ha behov av sådan vård. En legitimerad läkare tillkallades för att göra en så kallad vårdintygsbedömning och utfärdade ett vårdintyg utan att personligen undersöka personen.

Den vård som följde är svår att följa i dokumentationen. Patienten bedöms inte ha tagit någon medicinsk skada av det inträffade, men vårdintyg för tvångsvård får endast utfärdas av legitimerad läkare, efter personlig undersökning av patienten.

Beslut om tvång ska motiveras väl av beslutsfattande läkare och det finns brister i dokumentationen kring de beslut som följde på vårdintyget. Patientens rättssäkerhetsintresse har således kränkts. Händelsen anmäls enligt lex Maria.

Kontakt.

Fredrik Åberg.
Chefläkare, Region Västmanland
Tel: 021 17 56 70
E-post: fredrik.aberg@regionvastmanland.se

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten. Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.